یکشنبه, 20 فروردين 1391 07:43

احکام قضا

عده ای از فقها تعزیر را منحصر به شلاق می دانند و بعضی از آنان زندان و جریمه مالی را نیز از مصادیق آن دانسته اند. با توجه به این که تعزیر کمتر از حد است حد اکثرِ جریمه، زندان و تبعید تعزیری چقدر است؟ وجه شرعی مجازات های تکمیلی، که در قانون آمده است، چیست و چه شرایطی دارد؟ آیا قاضی می تواند کسی را به مجازات محرومیت از شغل، تحصیل، تدریس، نوشتن، سخنرانی و مصاحبه محکوم کند؟
آیة الله موسوی تبریزی
این نوع مجازات ها را باید، بر اساس قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی، قاضی شرع مشخص نماید و خارج از قانون عمل کردن جایز نیست و حاکم شرعی که با اجتهاد خودش بخواهد حکم دهد در مواردیکه قانون وجود دارد حکم او نباید اجرا شود و در غیر این صورت حکم قاضی باید مستدل به ادله فقهی باشد.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.
اگر زمان محکومیت یک زندانی تمام شد ولی قاضی یقین یا اطمینان داشت که او هنوز متنبّه نشده یا با آزادی او جامعه مسلمین ضربه می خورد و عده ای منحرف می شوند آیا می تواند او را همچنان در زندان نگه دارد؟
آیة الله موسوی تبریزی
طبق قانون نمی شود، مگر یک مجرم خطرناک که با آزادی او امینت جامعه به خطر می افتد از باب نهی از منکر می شود او را تا حدودی که امنیت برقرار شود محدود کرد .
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

منتشر شده در پرسش و پاسخ
یکشنبه, 28 اسفند 1390 10:02

الزام بر واجبات

آیا حاکمیت اسلامی موظف است با تکیه بر قدرت خود مردم را به انجام همه واجبات و ترک همه محرّمات وادارد و متخلّفان را دستگیر و تعزیر کند، یا این که بعضی از واجبات و محرّمات از حوزه إعمال قدرت حاکمیت خارج است؟
حجة الاسلام و المسلمین ایازی
در حوزه احکام اجتماعی و حقوق دیگران بلی ولی در حوزه احکام شخصیه اسلام، مثل نماز و روزه و حج و حجاب، خیر (برای توضیح بیشتر به کتاب "قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی" مراجعه شود).
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

اگر ارتکاب یکی از محرمات رواج پیدا کرد و امر و نهی حاکمیت اسلامی و دستگیری و تعزیر مؤثر نبود و نتوانست جلو آن را بگیرد وظیفه حاکمیت چیست؟
حجة الاسلام و المسلمین ایازی
باید دید که عامل رواج و عدم تاثیر چیست، بسا به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه بر می گردد یا به رفتارهای غلط حاکمیت و یا شیوه های ناپسند خود حکومت بر می گردد و این نیازمند مطالعه، بررسی و کارشناسی است که می تواند روش های ما را اصلاح کند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

منتشر شده در پرسش و پاسخ
بازگشت به بالا