سید محمدعلی ایازی
 نواندیشی دینی دغدغه دین و اصلاح آن را دارد. از موضع دینداری سخن گفته و نقش مصلحان دینی را ایفا می‌کند، لذا نواندیشی دینی به وضعیت فکری و اعتقادی جامعه دینی توجه دارد که آیا دچار بدعت و انحراف شده و خرافات در آن راه یافته است یا خیر؛ به همین دلیل نوعی شأن اصلاح‌گرایانه در آن نهفته است.   از سوی دیگر، نواندیشی دینی در مسیر بازنگرش در متون دینی قرار دارد که این بازنگری در تعامل با شرایط اجتماعی و فرهنگی مخاطبان نواندیشی صورت می‌گیرد. تفاوت دیگری که میان جریان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی قابل اشاره می‌باشد، ناظر به نسبت این دو با سنت فقهی است. اگر نواندیشان دینی نگرشی احیاگرانه به فقه دارند، روشنفکران دینی ظرفیت‌های فقه را تمام شده ارزیابی کرده و آن را همانند طبیعیات قدیم بلا استفاده می‌دانند.
ما اعتقاد داریم که فقه می‌تواند با اصلاحات اساسی، پویایی‌های خودش را داشته و به جای تکلیف‌مداری، به دنبال حق‌مداری باشد. نواندیشان دینی به دنبال احیاء و بازنگری در فقهی هستند که بتواند از انسان به ما هو انسان دفاع کند.   ما معتقدیم فقه نباید در انحصار قرار بگیرد، بلکه فقه باید در خدمت بشریت باشد و انسان را استعلاء ببخشد. نواندیشی دینی به دنبال فعال کردن ظرفیتی در فقه است که در آن، حقوق انسان‌های مخالف ما نیز محترم باشد و این ظرفیت در فقه وجود دارد.
محوریت نخستین روشنفکران دینی در آغاز با نواندیشان تفاوت جدی نداشت و بازگشت به قرآن و مبارزه با خرافات و بدعت‌ها فصل مشترک آنان بود، اما به تدریج وقتی صحبت از مسائل بنیادی دینی به میان آمد، محورهای سخن آنان هم دگرگون شد. امروز شاید بتوان گفت کار روشنفکر دینی این است که فقط مباحثی را که به آن می‌اندیشد، بیان می‌کند و تنها به طرح بحث خویش توجه دارد، اما نواندیش دینی علاوه بر طرح مباحث خود، دغدغه هایی دیگر نیز دارد.  این دغدغه‌ها حتی گاهی موجب می‌شود که نواندیش دینی سخن خود را بیان نکرده و طرح بحث نکند، چرا که ممکن است بیان برخی مباحث بدیع در منظر عمومی پیامد منفی داشته و مانع حرکت‌های اصلاحی باشد، یا زمینه‌های تحریک و سوء‌استفاده و یا بدفهمی را فراهم سازد. به همین دلیل نوعی تفکیک میان نواندیش دینی و روشنفکر دینی قائل بوده و معتقدیم که نواندیشان بیشتر از روشنفکران دینی بر سنت دینی ابتنا دارند.
نواندیشان دینی در عین حال که به سنت دینی پایبندی داشته و به فکر اصلاح دینی هستند، با واقعیات جامعه خویش نیز بیگانه نیستند و بر اساس همین واقعیات است که نواندیشی دینی طرح و نسخه ارائه می‌دهد، زیرا نگران است که فضای هیجانی و اهداف غیر دینی هم در مخالفت با حرکت اصلاحی باشد، بدفهمی از سوی عوام ایجاد شود و یا شرایط آمادگی برای این بحث را نداشته باشد و یا اولویت او این بحث نباشد.  منشأ مباحث روشنفکران دینی برخاسته از نوعی بینش و آگاهی است. آنان خطری را که احساس می‌کنند، به جامعه گزارش می‌دهند؛ اما نواندیشان دینی علاوه بر آگاهی و نگرانی که دارند، در پی راه‌حل نیز هستند. نواندیش دینی همانند روشنفکر دینی تنها درصدد طرح مشکل و بسط مسئله نیست، بلکه درصدد تدوین پاسخ و ارائه راه‌حل نیز هست؛ بنابراین نواندیشی دینی به دنبال روش‌هایی می‌گردد که بتواند با کاربست آن جامعه را به سمت اصلاح ببرد.
بسیاری از شبهات و اشکالات مربوط به حقوق انسان و حقوق زن از ناحیه برخی نگاه‌ها و تفاسیر خاص به فقه سنتی و به روایات است. در قرآن بسیاری از اشکالات مطرح نیست. به همین دلیل بازگشت به قرآن، بازگشت به پالایش احادیث ضعیف و تاریخمند و احکام متغیر است. این مسئله شگفت است که قرآن با اینکه می‌توانسته بیان کند، اما بیان نکرده، میان زن و مرد در تولی و مدیریت فرقی نگذاشته و قضاوت زن را ممنوع ننموده و سخنی در تفاوت دیه زن و مرد بیان نکرده است. درباره فرق میان مسلمان و غیر مسلمان در حقوق شهروندی سخن نگفته است.
این نگفتن‌های قرآن همان اندازه مهم است که گفتن‌های قرآن مهم است؛ به همین دلیل قرآن‌گرایی و بازگشت به قرآن که در ادبیات روشنفکران دینی ما مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، شریعت سنگلجی، آیت‌الله طالقانی، دکتر شریعتی و مهندس بازرگان وجود دارد، از این تفکر برخاسته که هم قرآن برای جامعه بشریت سخنی برای گفتن دارد و هم اشکالاتی که به فقه و حدیث وارد است، بر قرآن وارد نیست؛ البته در تفاسیر سنتی اشکالات بسیار وارد است، اما تفسیر عالمان پیشین قداستی ندارد.
ما خاتم‌النبیین داریم، اما خاتم‌المفسرین نداریم. آنها حرف‌هایی بوده که زده‌اند. به نظر من هر کسی می‌تواند به آنان مانند محققان دیگر اشکال وارد کند، اما مناقشه بر آنان از سنخ اشکال بر روشنفکران دینی نیست. این ایده‌ها بعضا برخاسته از نوعی دغدغه دینی می‌باشد، اما آیا اینها راه حل شبهات است؟ در وهله اول این ایده‌ها نفی و بازگشت از قرآن نیست، بلکه نوعی نگه داشتن قرآن با دغدغه منفی نسبت به روایات ضعیف و اقوال فقهی مخالف قرآن به شمار می‌رود؛ اما مسئله ما این است که این مباحث مشکل را حل نمی‌کند. ممکن است فهم دیگری از حقیقت وحی و تفسیری متفاوت از نظریه سنتی ارائه دهد، زیرا در چنین نظریه‌هایی باز سخن از تعبیر و تأویل است و هر کجا پای تأویل و تفسیردر میان باشد، هر کدام نیازبه  نگرش به مبانی خاص پیدا می کنند. به نظر من بهترین روش برای فهم احکام اجتماعی ، نظر به ملاکات احکام و کشف مناط آن در مناسبات جدید است. جدا از اصل موضوع، این پرسش مطرح است که طرح این مباحث در سطح عموم چه ضرورتی دارد. من شنیده ام که برخی از گذشتگان به نظریه رؤیت معتقد بوده‌اند و اعتقاد داشته‌اند که پیامبر آنچه را می‌دیده، گزارش می‌کرده است، اما تأکید داشته‌اند که این  بحث را نباید در سطح عمومی مطرح کرد؛ جدای از صحت و سقم این موضوعات، طرح این مباحث در سطح عامه نوعی بدفهمی ایجاد می‌کند و سطح این مباحث را از مجامع علمی به سطح کوچه و بازار کاهش می‌دهد. این همان تفاوت نگرش در شیوه طرح مباحث میان نواندیشان دینی با روشنفکران دینی است. همان‌طور که بارها گفته‌ام، نواندیشان دینی همچون روشنفکران دینی محصول تعامل سنت و مدرنیته هستند. اگر چه از دل سنت متولد شده‌اند و بنیادهای مدرنیته را نمی‌پذیرند، اما با سنت‌گرایان تفاوت جدی دارند.
منتشر شده در اندیشه
پنج شنبه, 11 شهریور 1395 09:33

«راه سوم» در میانه اسلام و حقوق بشر

سيدعلي ميرموسوي

مساله را در جاي ديگري بايد حل كرد

حامد زارع

سيدعلي ميرموسوي استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد در اين گفت‌وگو سخن‌هاي تازه‌يي دارد. چه اينكه سخن از «راه سوم» و «مبناي سوم» در مباحث اسلام و حقوق بشر مي‌آورد و از اين مسير بر پروژه روشنفكري ديني نيز نقدهاي جدي وارد مي‌آورد. تاكيد ميرموسوي بر ضرورت‌هاي عملي است و معتقد است الزامات روزگار در استقرار حقوق بشر نقش جدي‌تري بازي مي‌كند تا بحث در مباني نظري! در همه يك ساعت و 20 دقيقه‌يي كه گفت‌وگو به طول انجاميد، وي بر آن بود كه نبايد فقه را فربه‌تر از اين كرد و بحث اسلام و حقوق بشر را نه در فقه، كه بايد در عرصه اجتماعي پاسخي براي آن جست. اين گفت‌وگو از آن جهت كه مقدمه‌يي براي طرح مباحثي از منظر تازه است، به نظر مي‌رسد بايد به آن اعتنا داشت. ماحصل گفت‌وگوي من با دكتر سيدعلي ميرموسوي پيش روي شماست.

*** * قبل از ورود به بحث تمايل دارم بحث را تحديد حدودي بكنم. به نظر مي‌رسد در بحث‌هاي مربوط به اسلام و حقوق بشر، قبل از اينكه به تناقضات پرداخته شود، بايد ببينيم بحث را كجا مي‌شود تلخيص كرد؟ به نظر شما مي‌شود اين بحث را به منازعه «حق» در معناي مدرن كلمه و به مثابه حقوق بنيادين و «فقه» به مثابه تكاليف بنيادين ديني فرو كاهيد و خلاصه كرد؟

به نظر مي‌رسد از يك جهت مي‌شود بگوييم مناقشه بر سر آنچه به عنوان حقوق بشر مطرح شده و آنچه در شريعت اسلامي به عنوان تكاليف ديني كه از طرف خداوند وضع شده است، جريان دارد كه آيا اينها با هم سازگار هستند يا نيستند و البته كه شريعت هم تا حدود زيادي توسط فقه تبيين مي‌شود و به اين ترتيب مي‌شود بگوييم مساله تا حدودي مساله تعارض فقه و حقوق بشر است. ولي از يك نگاه كلي وقتي موضوع را مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد كه ما از يك طرف مجموعه اصول و مباني به عنوان حقوق بشر داريم كه به صورت اعتباري ميان انسان‌ها توافق شده است كه البته اين اصول تاريخمند هستند. يعني در شرايط خاص زماني شكل گرفتند. اين مجموعه اصول متكلف تدوين مجموعه حقوق و آزادي‌ها و توانايي‌ها و مطالبات و مصونيت‌هايي كه هر فرد كه عنوان بشر فيزيكي بر او قابل انطباق باشد، فارغ از رنگ و جنس و مذهب است. از طرف ديگر ما يك مجموعه تعاليم داريم تحت عنوان دين كه ادعا مي‌شود اين تعاليم از ناحيه خداوند آمده است و فردي كه ايمان ديني دارد، موظف است اين تعاليم را بپذيرد و طبيعتاً در چنين موقعيتي اين پرسش مطرح مي‌شود كه نسبت آنچه به عنوان حقوق بشر مطرح است با اين تعاليم چيست؟ آيا با هم سازگار هستند يا اينكه با هم ناسازگار هستند؟ اين يك مساله است كه به نظر مي‌رسد عمده مباحث مربوط به بحث اسلام و حقوق بشر معطوف به همين مساله شده است كه ناسازگاري يا سازگاري اين دو مجموعه را بررسي بكنند. ولي به نظر مي‌رسد از منظر ديگر مساله به نوع ديگري قابل طرح است. آن مساله اين است كه آيا به استناد تعاليم ديني مي‌شود آنچه را كه به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است، نقض كرد يا نه؟ اين يك مساله عملي است. يعني صرف نظر از اينكه سازگار است يا ناسازگار است، آيا توان نقض حقوق بشر به استناد تعاليم ديني وجود دارد يا نه؟ به نظر مي‌رسد اين مساله در حوزه مباحث اسلام و حقوق بشر كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بيشتر بحث بر سر سازگاري و ناسازگاري بوده است. طبيعتاً اگر ما مساله‌مان، مساله نخست باشد، يا بايد اصالت و تقدم را به حقوق بشر بدهيم يا به دين!‌ اگر ما اصالت را به حقوق بشر بدهيم، بايد به‌گونه‌يي تعاليم ديني را تاويل كنيم كه با حقوق بشر سازگار باشد. كمااينكه به نظر مي‌رسد بيشترين كاري كه روشنفكران ديني انجام داده‌اند، همين كار بوده است يعني اصالت را به حقوق بشر داده‌اند و سعي در سازگاري تعاليم دارند. از طرف ديگر هم با ديدگاه‌هاي ارتدوكس مواجه هستيم كه اصالت را به دين مي‌دهند از جمله سنت‌گرايان و پيروان اسلام سياسي كه سعي مي‌كنند اين ناسازگاري را به نفع دين حل كنند. به عنوان مثال در بحث آزادي‌ها و برابري‌ها كه حقوق بشر پذيرفته است و با برخي تعاليم ديني ناسازگار است، اينها معتقدند ما بايد جانب دين را نگه‌داريم.

* يعني به اعتقاد جنابعالي اگر در دستگاه معرفت‌شناختي ما اصالت به حقوق بشر يا دين داده شود، تا حدود زيادي اين تناقض‌ ذاتي كه در اين حوزه ايجاد شده، قابل رفع است؟

ببينيد اين به نوع نگاه شما بازمي‌گردد. اگر شما نگاه نظري به مساله داشته باشيد يعني بخواهيد بررسي كنيد كه حقوق بشر با تعاليم ديني سازگار است يا نيست، چيزي عوض نمي‌شود و اين مساله همچنان ادامه خواهد داشت چون عده‌يي همواره معتقد هستند دين چيزي جز آنچه حقوق بشر مي‌گويد، ندارد و عده‌يي ديگر هماره بر آن هستند كه دين جدا از هر چيز ديگري براي خود تعاليم خاص خود را دارد بنابراين اين دعوا تا بي‌نهايت ادامه خواهد داشت. ولي اگر زاويه ديد شما عملگرايانه باشد و اگر از جنبه عملي به اين مساله نگاه كنيد، بالاخره در مقام عمل با توجه به برداشت‌هاي متفاوتي كه وجود دارد، بخواهيم به يك راهكار عملي دست پيدا بكنيم، بله؛ بايد به هر حال يك سوي اين دو طرف را بگيريد. اگر بگوييم دين در چارچوب حقوق بشر هست كه مي‌تواند در حوزه عمومي اجرا شود، آن موقع مساله راه عملي مطرح مي‌شود يعني اين نگاه متفاوت است.

 * دين در چارچوب حقوق بشر كه مي‌گوييد نتيجه نگرش عملگرايانه به بحث اسلام و حقوق بشر است را واضح‌تر تبيين بفرماييد چون به نظر مي‌رسد در اين نگرش هم اصالت به حقوق بشر داده مي‌شود.

خير، اين‌گونه نيست. ببينيد سه مبنا قابل بررسي است؛ يك مبنا «حقوق بشر ديني» است. در اين مبنا ما بايد تصويري از حقوق بشر ارائه بدهيم كه سازگار با تعاليم ديني باشد. يك مبنا نيز «دين حقوق بشري» است كه در اين مبنا ما بايد تصويري از دين ارائه بدهيم كه با حقوق بشر سازگار باشد. يك مبنا هم «دين در چارچوب حقوق بشر» است كه من مورد اشاره قرار مي‌دهم و به نظر مي‌رسد نگاه تازه‌يي است و با دو مبناي پيشين متفاوت است. دين در چارچوب حقوق بشر اساساً قصد ندارد تصويري از دين ارائه بدهد كه در چارچوب حقوق بشر باشد بلكه مي‌خواهد اين مشكل را در مقام عمل حل كند. در اين مبناي سوم ما به هيچ عنوان بر آن نيستيم كه اذعان كنيم حقوق بشر با دين سازگار هست يا نيست. مي‌خواهد باشد يا نباشد! در اين مبناي سوم ما مي‌گوييم در مواردي كه ناسازگار است، نمي‌شود با استناد به تعاليم دين، حقوق بشر را نقض كرد. اين در واقع مي‌شود يك مبناي متفاوت با آن دو مبناي قبلي.

* اگر اين‌گونه كه شما مي‌فرماييد باشد، هيچ‌كدام از جريان‌هاي موجود اعم از فقه سياسي سنتي و مدرن و نهاد حوزه و مجموعه آرا و افكاري را كه امروزه به عنوان روشنفكري ديني مي‌شناسند، مبناي سوم را اختيار نكرده‌اند.

بله، به نظر مي‌رسد دعوا بين روشنفكري ديني و سنت‌گرايي و اسلامگرايي عمدتاً‌ حول آن مساله نظري بوده است و از مساله عملي بازمانده‌اند. يعني هر دو در اين جهت اشتراك دارند كه يك تفسير سازگار از دين با حقوق بشر ارائه بدهند. به عبارت ديگر هم روشنفكري ديني و هم جريان سنتي و اسلامگرا معتقدند دين نبايد با حقوق بشر ناسازگار باشد. منتها جريان سنتي و اسلامگرا بر آن است كه تقدم با دين است و بايد ما حقوق بشر را سازگار با دين بكنيم ولي روشنفكران ديني معتقدند تقدم با آنچه است كه به عنوان حقوق بشر امروز شناسايي شده است و دين را بايد سازگار كنيم. اين دو جريان (روشنفكري ديني و جريان سنتي) مساله را در اين سطح ديدند، در حالي كه مساله ما اگر مساله عملي باشد، به نظر مي‌رسد اساساً نگاه بايد عوض بشود يعني به جاي اينكه بررسي كنيم كه آيا دين با حقوق بشر سازگار هست يا نيست، بايد برسي كنيم كه آيا به استناد آموزه‌هاي ديني ما مي‌توانيم حقوق بشر را نقض كنيم يا نه. اين بحث در شرايط كنوني و به صورت جدي نه از سوي روشنفكران ديني و نه از سوي سنت‌گرايان دنبال نشده است.

 *دليل عدم توجه روشنفكري ديني به اين مباحث را در چه مي‌دانيد؟

روشنفكران ديني تصور مي‌كند اگر يك تفسير سازگار با دين از حقوق بشر ارائه بدهند، مساله حل مي‌شود و حقوق بشر به استناد شريعت نقض نمي‌شود ولي به نظر مي‌رسد اين ساده كردن مساله است چون به هر حال در جامعه همواره گروهي هستند كه تفسيري ناسازگار با حقوق بشر از دين ارائه مي‌دهند. يعني معتقد هستند آزادي و برابري و حق حيات كه در حقوق بشر مطرح است، با يكسري آموزه‌هاي ما ناسازگار است. چون عده‌يي هستند هماره كه اين ناسازگاري را مطرح مي‌كنند،   مساله همچنان باقي است. يعني عده‌يي مي‌توانند به استناد اين برداشت‌ها بيايند و حقوق بشر را نقض كنند. پس در نهايت ما بايد برويم سراغ آن مساله عملي. حالا چگونه مي‌توان سراغ آن مساله رفت، بحث ديگري است.

*بنابراين شما يك نگاه انتقادي به نگرش‌هاي سنتي و مدرن در بحث حقوق بشر داريد؟

بله، يك نگاه انتقادي به كليت گفتمان ديني درباره حقوق بشر دارم و اينكه كليت اين گفتمان معطوف به مساله‌يي بوده است كه اين مساله همچنان تداوم پيدا مي‌كند و راه‌حلي پيدا نمي‌كند. اين بحث‌ها ممتنع است. بالاخره عده‌يي مي‌گويند سازگار است و عده‌يي مي‌گويند نيست! ولي آنهايي كه مي‌گويند ناسازگار است مي‌توانند به اعتقاد خودشان بيايند و حقوق بشر را نقض كنند لذا مساله همان است كه بود!

*جناب آقاي دكتر، همانطور كه مستحضريد اخيراً آقاي كديور مجموعه مقالات خود را در حوزه اسلام و حقوق بشر گردآوري كرده‌اند. با توجه به اينكه شما برخورد روشنفكري ديني با مساله اسلام و حقوق بشر را دچار نقص مي‌بينيد، در مورد آراي آقاي كديور در كتاب اخيرشان چه نظري داريد؟

البته اين تلاش‌ها در جاي خودش ارزشمند است. آنچه بايد گفت، اين است كه درست است كه هر ديني كه آمده است، هدفش ارتقاي روابط انساني نيز بوده است اما اين بحث نيز مطرح است كه اساساً حقوق بشري كه امروز مطرح است، در عصري كه اديان شكل گرفته‌اند مطرح نبوده است و به اصطلاح انديشه‌ناپذير بوده است. اين به اين خاطر است كه حقوق بشر يكسري اصول اعتباري است كه در شرايط خاص تاريخي مطرح مي‌شود. در اين شرايط تاريخي كه حقوق بشر مدرن در آن شكل گرفته است، در عصري كه اسلام ظهور كرده است، اساساً نبوده است. اين مسائلي كه امروز در اين حوزه مطرح مي‌كنند، در آن زمان انديشه‌ناپذير بوده است. به همين دليل هم هست كه ما نمي‌توانيم بعضي از اين مفاهيم را در چارچوب آموزه‌هاي اصلي دين مورد بررسي قرار دهيم، چون در آن زمان انديشه‌ناپذير بوده است. حال بر فرض كه ما بتوانيم يك سلسله اصول كلي را استخراج كنيم همانطور كه آقاي كديور اين كار را كرده است و گفته است اسلام ديني است عدالت‌محور، عقلاني، پيشرو و نسبت به نظام‌هاي حقوقي زمانه خودش متكامل‌تر! بر همين اساس هم ما بياييم بگوييم امروز هم آن نظام حقوقي كه عقلا بر آن توافق كرده‌اند، همين نظام حقوق بشري است و عقلاي عالم در مورد روابط انساني بر آن توافق كرده‌اند. اين مي‌شود يك قرينه عقلي براي نسخ احكام شرعي كه با آن حقوق ناسازگار است. اين ادعايي است كه آقاي كديور دارد. ببينيد، اين ادعا به صورت كلي مورد نقد است. چه اينكه بايد پرسيد اساساً منظور شما از عقل كدام عقل است؟ در خود بيان دليل عقلي هم اختلاف است و اينكه اين عقل چه چيزي را مطرح مي‌كند و از كجا مي‌شود مشخص كرد كه آنچه در يك شرايط خاص فرهنگي، جغرافيايي و معرفتي به عنوان حقوق بشر شناسايي شده است، اين واقعاً منطبق بر عقل است؟ همانطور كه امروز انديشمنداني مثل آيزايا برلين مطرح مي‌كنند عقل در نهايت محدوديت‌هايي دارد. برلين مي‌گويد خيلي وقت‌ها عقل نمي‌تواند ميان دو ارزش قضاوت كند كه مثلاً در اين مورد آزادي مطبوعات مقدم است يا آزادي حفظ حريم شخصي!؟ پس در اين عقلي كه مطرح مي‌شود، مي‌توان مناقشه كرد.

*از طرف سنت‌گرايان هم به طريق اولي بر اين عقل نقدها مي‌توان وارد كرد.

بله، دقيقاً! از طرف سنتي‌ها هم قابل مناقشه است. به همين دليل آنها نمي‌توانند اين نوع تقرير را بپذيرند. بنابراين از ديدگاه آنان همچنان مساله ناسازگاري اسلام و حقوق بشر باقي مي‌ماند. بله، شايد براساس تفسيري كه آقاي كديور از عقل مي‌كند و تقريري كه مي‌كند مساله براي خودش حل شده باشد اما براي رقيبش به هيچ عنوان حل‌شده نيست. به همين دليل است كه مي‌گويم مساله را بايد در جاي ديگري حل كرد نه در اين سطح! اگر در اين سطح به مساله بپردازيد، مناقشه همچنان باقي است.

*يك نكته‌يي كه در خلال صحبت‌تان بود، اين بود كه حقوق بشر يك امر تاريخمندي است كه در شرايط زماني خاصي شكل يافته است. مي‌خواهم اين مساله را مطرح كنم كه اگر به نظر شما حقوق بشر تاريخمند است پس مي‌توان در يك قالب معرفت‌شناختني ديگر و در يك زمينه و زمانه ديگري جز آن زمينه‌يي كه حقوق‌ بشر در آن شكل يافته است، به حقوق بشر نگريست و آن را مورد خدشه قرار داد. چون به نظر مي‌رسد توافق و اجماعي كه اكنون بر سر حقوق ‌بشر است به سبب جهانشمولي و فرازماني و فراامكاني بودن آن است، در حالي‌كه شما آن را حدود به زمان و مكان خاصي مي‌كنيد.

 ببينيد بايد مشخص كنيم منظور از تاريخمندي چيست؟ تاريخمندي اگر به اين معنا باشد كه ما نسبي‌گراي مطلق باشيم يعني بگوييم هيچ اصل جهانشمولي درباره حقوق بشر نداريم، نه مطلقاً  منظور من اين نيست. به هر حال در هر شرايط تاريخي ما مي‌توانيم يك سلسله‌ اصول جهانشمول داشته باشيم. ولي اگر به اين معنا ما بخواهيم بگوييم كه تاريخمندي يعني اينكه يك سلسله حقوق‌بشري كه ذاتي انسان باشد، نداريم، بلكه حقوق بشر مجموعه‌يي از توافق‌ها است كه در راستاي تامين يك مقصود در يك شرايط تاريخي دارد شكل مي‌گيرد، به اين معنا من معتقدم كه تاريخمند است.

*اصلاً چه نيازي است به حقوق بشر؟ به عبارت ديگر چرا بايد اين اصول اعتباري مورد پذيرش و توافق انسان‌ها قرار بگيرد؟

به نظر  مي‌رسد نياز ما به حقوق بشر ناشي از يك ضرورت زيستي است و آن ضرورت زيستي اين است كه ما براي آنكه بتوانيم با حفظ تفاوت در كنار يكديگر زندگي كنيم، نياز داريم به يكسري اعتباراتي به نام حقوق ‌بشر. اينكه انسان‌ها با هم تفاوت دارند اين يك امر غير قابل انكاري است. تفاوت‌ انسان‌ها را هم نمي‌شود حذف كرد. حتي در آموزه‌هاي اسلامي اين تفاوت‌ها به رسميت شناخته شده است. يعني خداوند مي‌گويد: ما انسان را از زن و مردي آفريديم اما در قالب قبايل و شعوب مختلف قرار داديم تا همديگر را بشناسند. مبرهن است كه انسان‌ها با هم تفاوت دارند و اين تفاوت غير قابل حذف است. خب، اگر اين انسان‌ها بخواهند در كنار همديگر با حفظ تفاوت‌ زندگي بكنند در گرو اين است كه افراد حقوقي داشته باشند كه اين حقوق در اثر متفاوت بودن اينها متفاوت نشود. يعني يك حقوق يكساني داشته باشند. حقوق‌ بشر بر همين اساس است. خب اگر بر اين اساس است ما يكسري حقوق بشر جهانمشول حتماً بايد داشته باشيم. البته در موارد اين حقوق ممكن است نقش عوامل فرهنگي و شرايط محيطي را مد نظر قرار بدهيم. مثلاً بحث حقوق زن در يك جامعه غربي كه سطح مناسبات افراد در حوزه جنسيتي تفاوت جدي دارد با يك جامعه اسلامي، طبيعتاً ممكن است موارد اين حقوق زن با هم تفاوت داشته باشد. ولي يكسري اصول كلي ما مي‌توانيم داشته باشيم.

*الان ما منظور شما را از حقوق بشر متوجه شديم. اما سوي ديگر قضيه دين است. آيا شما از دين نيز همين برداشت را داريد؟ 

دين مجموعه‌يي از تعاليم است كه مستند به منبع و حياتي است. اين مجموعه تعاليم ادعا مي‌شود كه براي اينكه انسان را به سعادت و نجات ابدي برساند، آمده است . پذيرش تعاليم توسط همين فرد انساني است. يعني اينكه آيا واقعاً  اين تعاليم درست است و من را به سعادت ابدي مي‌رساند يا نه اين بر عهده انسان است. بنابراين دين در نهايت اختيار پذيرش و عدم پذيرشش با انسان است. پس اساساً دين هم خودش مي‌شود يكي از موضوع‌هاي تفاوت . چون هر انساني ممكن است يك ديني را بپذيرد؛ و يكي اسلام، يكي بودا، يكي يهود. اصلاً دين خودش موضوع تفاوت است. حالا اگر ما بخواهيم به استناد دين كه خودش موضوع تفاوت است، تفاوت‌ها را حذف كنيم، در واقع نقض كرديم همان اصلي كه پذيرش دين را براي ما موجه كرده است. ما به استناد دين نمي‌توانيم تفاوت‌ها را حذف كنيم. دين در مرحله بعدي قرار مي‌گيرد. لذا افراد مي‌توانند آن مذهبي كه مورد علاقه خودشان است را بپذيرند بدون آنكه ديگري را تحميل كنند كه تو بايد اين مذهب را حتماً بپذيري. ما اگر به زمينه‌هاي اجتماعي و روانشناختي پذيرش دين توجه كنيم، مساله روشن‌تر مي‌شود. چون ما معمولاً به صورت تقليدي و ناخودآگاهانه ديني را مي‌پذيريم كه در جامعه وجود دارد و پدران و مادران ما به آن مومن هستند.  بنابراين دين امري است كه افراد مي‌توانند حقوق بشر را نقض كنند.

*پس آموزه‌هاي ديني در اين معنا نمي‌توانند حقوق بشر را نقض كنند؟

 همين‌طور است. به هر حال آموزه‌هاي ديني خودشان در يك شرايطي اعتبار پيدا كرده‌اند كه تفاوت‌ها را به رسميت شناختند. يعني اگر شما تفاوت را به رسميت نشناسي، آن وقت اصل پذيرش اين دين يا دين ديگر زير سوال مي‌رود. شما بايد حق متفاوت‌ بودن را داشته باشي كه بتواني اين دين را بپذيري يا آن دين را بپذيري. اگر شما به استناد آموزه‌هاي ديني بخواهيد اين حقوق بشر را نقض كنيد، در واقع خودتان را نقض كرديد و اساساً ايمان ديني در صورتي معنا دارد كه اين آزادي پذيرش وجود داشته باشد. اگر آزادي پذيرش نباشد، شما ايماني نداريد. بنابراين يك سلسله اصول حقوق بشري هست كه اينها اصولي است فراديني؛ نه به اين معنا كه ما در مقام شناخت آنها فراديني هستيم؛ نه اساساً در مقام عمل اينها فراديني هستند يعني اديان تداوم و بقايشان در گرو اين است كه اين اصول را بپذيرند وگرنه اين جنگ‌هاي مذهبي كه در طول تاريخ به وجود آمد همه‌اش ناشي از عدم قبول تفاوت بود. ببينيد بد نيست من اينجا بحثي را به طور خلاصه بازگو ‌كنم. ما يك بحث داريم كه «ضرورت حقوق بشر» است، يك بحث هم داريم كه «توجيه اخلاقي حقوق بشر» است، يك بحث ديگر هم داريم كه «مبناي نظري حقوق بشر» است. ضرورت حقوق بشر از اين نياز است كه ما مي‌خواهيم با قيد تفاوت در كنار يكديگر زندگي كنيم. توجيه اخلاقي حقوق بشر براساس  مباني مختلفي صورت مي‌گيرد. مثلاً كانت براساس امر مطلق اخلاقي مي‌پذيرد. ديگري براساس حق طبيعي و ديگري بر مبناي قرارداد يا هر چيز ديگر. يك بحث هم داريم كه مبناي نظري حقوق بشر است كه در پيش‌فرض‌ها و استدلال‌هاست. اگر ما به بحث ضرورت حقوق بشر متوجه شويم و تفكيك كنيم آن را از توجيه اخلاقي و مباني نظري، مي‌توانيم به اين اصل برسيم كه برخي از اصول حقوق بشر بر همه اديان تقدم دارند. به اين دليل كه ما اگر آنها را نپذيريم نمي‌توانيم زيست‌مان را با حفظ تفاوت‌هايمان ادامه دهيم. در تدوين اعلاميه هم تنوع‌ مباني ناديده گرفته شده است و به ضرورت پرداخته شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از دو جنگ جهاني و تجربه رژيم‌هاي توتاليتر فاشيسم و استالينيسم تصويب شد. اين يك ضرورت عملي بود كه آنها را به سمت تصويب اعلاميه كشاند وگرنه در بحث نظري هم اختلاف داشتند. ما اين ضرورت‌هاي عملي را ناديده گرفته‌ايم.

*پس شما بحث در مباني نظري را آسيب مباحث اسلام و حقوق بشر مي‌دانيد.

بله، يعني من فكر مي‌كنم اين بحث نظري در جامعه ما خيلي مخل است؛ يعني مخل به مقصود بوده است. چون ما ضرورت عملي‌اش را تحت‌الشعاع مباني نظري قرار داده‌ايم. اساساً در بحث اينكه حقوق بشر بر مبناي نظري استوار  است يا نيست سه ديدگاه وجود دارد. عده‌يي معتقدند بدون فرض مبناي نظري نمي‌توان سخن از حقوق بشر را مطرح كرد. اينها را مي‌گويند مبناگرا. عده ديگري بر آن هستند كه پذيرش حقوق بشر منوط به مباني نظري نيست. اينها نامبناگرا هستند. عده ديگري اساساً اتخاذ هر مبنايي را رد و طرد مي‌كنند. اينها را مي‌گويند مبنا ستيز. من احساس مي‌كنم نامبناگرايي حالت بينابين و معقولي است. ما چرا مي‌خواهيم حقوق بشر را ببريم به مباني؟ ببريم روي ضرورت‌هاي عملي. اتفاقاً آن بخشي كه ناسازگار با آموزه‌هاي ديني است در حقوق بشر خيلي كم است. مثلاً هر كس حق دارد غذاي سالمي را مصرف كند. اين يكي از اصول حقوق بشر است كه در جامعه ما به راحتي نقض مي‌شود. اين كجايش با تعاليم ديني ناسازگار است؟ خيلي از مسائل يا مصاديق ديگر هم همين‌طور است. آن بخش از اصول بنيادين حقوق بشر كه امروز در جامعه ما نقض مي‌شود، در حوزه سازگاري با تعاليم ديني است نه در حوزه ناسازگاري با تعاليم ديني. بحث سازگاري و ناسازگاري حقوق بشر باعث شده است ما اين حوزه‌هاي قدر متيقن را هم از دست بدهيم. اصالت دادن به بحث‌هاي نظري در حقوق بشر مورد انتقاد جدي است. يعني اگر ما بخواهيم حقوق بشر را داشته باشيم اول بايد برويم بحث سازگاري و ناسازگاري‌اش با اسلام را بررسي كنيم. اين صحيح نيست.  در واقع حقوق بشر از سوي نهادهاي قدرت در جامعه نقض مي شوند. به ويژه در دوران جديد با توجه به اين كه دولت به علت تسلط انحصاري بر ابزارهاي قدرت امكان بيشتري براي نقض حقوق بشر در اختيار دارد . اين امكان در مورد ساير نهادهاي قدرت از جمله نهاد دين نيز وجود دارد كه معمولا با استناد به شريعت حقوق بشر را تهديد مي كنند. در چنين شرايطي مشكل اصلي محدود كردن امكان نقض حقوق بشر است و مباحث نظري در درجه بعدي قرار مي گيرند . اين محدود كردن نيز در درجه اول بايد در حوزه هاي قدر متيقني صورت پذيرد كه با وجود اين كه با شريعت نيز ناسازگار نيست حقوق بشر نقض مي شود. در اين موارد درواقع جلو سوء استفاده از شريعت توسط دولت گرفته مي شود. در درجه بعد بايد به مواردي كه اين نقض در پرتو شريعت صورت مي گيرد پرداخته شود. يك نكته ديگري هم بايد اشاره كنم. بالاخره برداشت‌هاي ديني كه سازگار با حقوق بشر است وقتي از سوي مراجع معتبر ديني صادر شود يك پيامد روشني دارد و آن پيامد اين است كه طرف مقابل را خلع سلاح مي‌كند از اينكه مثلاً بگويد نابرابري زن و مرد در ديه يك اصل ديني است. چون يك مرجع تقليد وقتي بيايد بگويد براساس دين، ديه زن و مرد بايد برابر باشد اين خودش يك راي ديني است. اين ديدگاه‌هايي كه مي‌خواهد حقوق بشر را ديني كند اين پيامدهاي مثبت را دارد و من انكار نمي‌كنم. منتها اگر در واقع مطلب فكر كنيم چه اتفاقي افتاد كه اين مرجع معتبر ديني اين راي را صادر كرد؟ آيا چيزي غير از تحولي بود كه در عرصه اجتماع اتفاق افتاده بود. در عرصه اجتماع روابط اجتماعي به گونه‌يي پيش رفت كه نمي‌توان پذيراي تبعيض بين زن و مرد بود. شما فرض بگيريد اين تحول در جامعه اتفاق نيفتاده بود و ما صرفاً مي‌خواستيم با استناد به دين راي به برابري ديه زن و مرد بدهيم. اين اصلاً قابل طرح نبود. پس اول در عرصه اجتماعي اتفاقاتي افتاد و پس از آن در عرصه نظر راي‌هايي صادر شد. اين دگرگوني اجتماعي كه منجر به اين راي‌ها مي‌شود همان ضرورت عملي حقوق بشر است كه بنده به آن اشاره دارم. بنابراين ما مي‌توانيم به راحتي بفهميم بحث‌هاي نظري در حوزه حقوق بشر اگر اصالت پيدا كنند ، ممكن است ما را از مقصد اصل دور كند

منتشر شده در گفتار

سیدصادق حقیقت

هرچند در دهه ‌های قبل مرز مشخصی بین نواندیشی دینی و روشنفکری دینی ترسیم نشده بود، ولی امروزه این مسئله با توجه به تفاوت‌های آن ها، امری بایسته به نظر می رسد. نواندیشی دینی، گفتمانی است که هدف خود را بازاندیشی در متون دینی بر اساس حکم عقل و مقتضیات تجدّد قرار داده است. نقطه افتراق این گفتمان از روشنفکری دینی آن است که در گفتمان اخیر تجدّد و عقلانیت متجدّدانه فرض گرفته شده، و بر اساس آن نصوص دینی فهم می شوند. دیگر تفاوت نواندیشی دینی با روشنفکری دینی آن است که نواندیشی دینی با عرفی گرایی (سکولاریسم) مرزبندی ایجاد می نماید؛ چرا که نزد نواندیشان دینی فقه سیاسی اعتبار دارد. روشنفکران دینی جملگی فقه سیاسی را امری زمان‌مند و بنابراین دانشی غیرمعتبر در این زمان قلمداد می کنند. هرچند اشتراکات زیادی بین دو گفتمان روشنفکری دینی و نواندیشی دینی مشاهده می شود، و هر دو در مقابل گفتمان هایی همانند گفتمان سنتی و سنت گرایی قرار دارند، اما این مقاله بر تفاوت این دو گفتمان متمرکز شده است.

تفکیک و تمایز روشنفکری دینی و نواندیشی دینی به چند جهت امری بایسته به نظر می رسد. روشنفکری دینی به لحاظ روشنفکر بودن مبنا را عقل مدرن قرار می دهد؛ اما چون دینی نیز هست، به شکلی با روشنفکری غیردینی مرزبندی دارد. نواندیشی دینی مبنا را دین قرار می دهد، ولی در صدد تفسیر متجدّدانه و خوانشی جدید از دین است که با مقتضیات روز همانند مردم سالاری و حقوق بشر همخوان باشد. نواندیشی دینی بر خلاف رویکرد سنّتی، دغدغه تجدّد و برداشت های عقلانی از دین را دارد. در رویکرد سنّتی، همانند رویکرد بسیاری از فقها، تجدّد یک مسئله نیست و دغدغه ای نسبت به آن وجود ندارد. برای فقهای سنّتی چندان مهم نیست که فتاوی فقهی ضرورتاً با استلزامات عقل مدرن، همانند دموکراسی و حقوق بشر همخوانی داشته باشد، اما نواندیش دینی در صدد است این گونه تعارضات را به شکلی حل کند. به همین جهت است که گاه به نقد اجتهاد سنّتی می نشیند، و گاه دیگر به نقد عقل مدرن.

برخی معتقدند بین روشنفکری و دین تعارض وجود دارد؛ چون روشنفکر از هر گونه تقیّدی آزاد است؛ در حالی که فرد متدیّن به دین خاص باور دارد و نمی تواند آزاد باشد. بر این اساس، «روشنفکری دینی» اصطلاحی ناسازوار است. طبق این دیدگاه، سه وظیفه اصلی روشنفکر عبارتند از:  منطقی اندیشیدن (رهانیدن جامعه از منطقی نیاندیشیدن)، رهانیدن از بلای جزم و جمود، و  رهانیدن از بلای تقلید و تلقین (ملکیان، ۱۳۷۹). اشکال ناسازواری اگر هم درست باشد، در مورد نواندیشی دینی صادق نیست؛ چرا که نواندیشان دینی تنها به دنبال خوانشی از دین هستند که معقول‌تر و با مقتضیات زمان سازگارتر باشد. در نواندیشی دینی، قرائتی از دین وجود دارد که با مقتضیات تجدّد سازگارتر است؛ و بنابراین، ناسازهای در این مسئله وجود ندارد. به عبارت دیگر، ایشان دغدغه ارائه قرائتی از دین را دارند که با عقلانیت و تجدّد سازگاری داشته باشد. عقلانیت مدرن و تجدّد به ادله برون‌دینی مربوط می­ شود. نواندیشان دینی دل داده دو چیز به ظاهر ناهمگون‌اند؛ و به شکلی می‌خواهند به هر دو وفادار بمانند.

تفاوت نواندیشی دینی و روشنفکری دینی هم معرفت شناسانه است، هم روش شناسانه. به طور مثال، دیدگاه این دو جریان در حوزه مباحث معرفت‌شناسی نسبت به عقلذ (مدرن یا غیرمدرن) یکسان نیست. از دیدگاه روش‌شناسانه هم به روش‌های معرفت، و همچنین به روش شناسی فقهی و اجتهادی، به شکل یکسان نمی‌نگرند. در بین تفاوت‌های روشنفکری دینی و نواندیشی دینی، سه مورد مهم‌تر به نظر می رسد. اول آن که روشنفکری مبنا را دلیل عقل مدرن قرار می دهد و در آن راستا دین را تفسیر می کند؛ در حالی که نواندیشی دینی به شکل تعاملی به دین و عقل مدرن می نگرد. تفاوت دوم آن است که فقه سیاسی و فقه اجتماعی برای روشنفکران دینی نامعتبر و برای نواندیشان دینی (در حدی) معتبر است. مسئله سوم هم این است که راه روشنفکری دینی به سمت سکولاریسم هموارتر است.

علی‌رغم رجوع برخی روشنفکران دینی به متن مقدّس، گرایش غالب در بین ایشان این است که در امور اجتماعی و سیاسی به جای مراجعه به روایات و آیات، به بیرون متن دین – عمدتاً مسائل عقلی و علمی – استناد کنند. بنا بر این تصوّر، دین صرفاً براى ارتباط انسان با خدا مى باشد؛ و دیگر مسائل (ازجمله مسائل اجتماعى) به عقل بشر واگذار شده است. احکام اجتماعى با تکیه بر سیره عقلا صورت مى پذیرد؛ و در این زمینه تفاوت چندانى بین مسلمانان و غیرمسلمانان مشاهده نمى شود. مثلاً به اعتقاد سروش، فقه براى رفع خصومات است؛ و فقط هنگام تزاحم حقوق این مسئله به وجود مى آید. به نظر او، امور سیاسى (و اقتصادى و اجتماعى) در ذات خود دینى نیستند؛ و از دین نباید انتظار داشته باشیم احکام اجتماعى، کیفیت اداره جامعه و نحوه کنترل تورم را بیان کرده باشد. دین رابط انسان و خداست، نه قانون اساسى و دستورالعمل و آیین­ نامه زندگى انسان ها. به اعتقاد وى، سکولاریسم چیزى جز علمى و عقلایى کردن تدبیر اجتماع نیست. دین و علم دو مقوله از هم جدا هستند، نه این که با هم ضدیت داشته باشند (سروش، ۱۳۷۴). به اعتقاد وی، فقه ده صفت دارد: دنباله­ رو، دنیوی، حیلت آموز، مختص ظواهر، همراه با اخلاق نازل، مصرف کننده، اقلّی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیف‌مدار و قائل به مصالح خفیه. (سروش، ۱۳۷۸)

اکثر حداقلی ها معتقدند مسائل سیاسی و اجتماعی از ابتدا جزء دین نبوده که اینک بخواهد از آن جدا شود. بر این اساس، اگر در متون دینی هم به مسائل اجتماعی پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انسانی بوده است، نه از باب امری قدسی و الهی. استدلال بر مدعای فوق به این صورت است: اگر دین وظیفه دخالت در امور اجتماعی را داشت، باید همه ادیان (و خصوصاً مسیحیت که دین ماقبل دین خاتم بوده) به این مهم می‌پرداخت؛ در حالی که این چنین نبوده است. در مقابل استدلال فوق نمی توان به اصل تداوم احکام استناد کرد؛ چون ادعا این است که اساساً مسائل اجتماعی جزء وظیفه ادیان (حتی در زمان خود رسول اکرم) نبوده است که با اصل تداوم احکام بخواهیم سریان آن به زمان های بعد را اثبات نماییم. اصل تداوم احکام و اشتراک ما با مخاطبان اولیه شریعت در جایی کارساز است که طرف مقابل پذیرفته باشد که متون مقدس در زمان صدر اسلام شامل احکام اجتماعی نیز شده است.

یکی از جهات مثبت گرایش فرامتنی این است که به براهین عقلی و ماقبل دینی توجه می کند. وجه دوم، آن است که به حسن و قبح عقلی توجه می کند. معتزله بر خلاف اشاعره معتقدند افعال در ذات خود خوبی و بدی دارند؛ و خداوند بر اساس حکمت به خوبی ها حکم، و از بدی ها نهی می کند. اشاعره معتقدند عقل انسان کفایت نمی کند؛ چون ما نمی دانیم چه چیز خوب یا بد است. پس باید دید خداوند چه حکم می کند. هر چه امر کرد، خوب و هر چه نهی کرد، بد است. اگر خدا مؤمنان را به بهشت برد، حتماً امری خوب و در غیر این صورت بد است. شیعه در دایره عدلیه، یعنی معتقدان به حسن و قبح عقلی، قرار دارد؛ ولی متأسفانه عملاً فقها از مبحث حسن و قبح بهره چندانی نمی ­برند. به همین دلیل است که حداقل های فرامتنی از تجدید تجربه اعتزال سخن می­ رانند.

در مقابل، از دیدگاه نظریه همروی و نواندیشی دینی، نقطه ضعف حداقلی ها- روشنفکران دینی- آن است که خود را از ادله متنی در امور اجتماعی (و از فقه سیاسی) بی­ نیاز می دانند. در نظریه همروی، راه رجوع به ادله درون دینی باز است؛ خواه دین به مسئله مورد نظر به شکل وسیع بپردازد، یا راهبردهای کلی ارائه کرده، بقیه امور را به عقل بشری واگذار کرده باشد. ادله فرامتنی و برون دینی بر ادله متنی و درون دینی تقدم رتبی دارند؛ و بنابراین در صورتی که استدلال و برهان تام عقلی بر موضوعات اجتماعی وجود داشته باشد، بر جمله ادله نقلی تقدم خواهد داشت. اما تمام سخن در این است که – لااقل در پاره ای موارد- ادله فرامتنی فصل الخطاب نیستند؛ و بنابراین راه رجوع به ادله متنی در این گونه موارد باز می­ماند. نگارنده در راستای این ادعا، به نقد نظریه وکالت (مهدی حائری)، نقد نظریه حکومت دموکراتیک دینی (عبدالکریم سروش)، هرمنوتیک دینی (محمد مجتهد شبستری) و سکولاریسم (مصطفی ملکیان) پرداخته است. (حقیقت، ۱۳۸۹)

نظریه همروی، که نگارنده دنبال می کند، بدون تردید در گفتمان نواندیشی دینی، و نه روشنفکری دینی، قرار می‌گیرد. نظریه همروی به شکل خلاصه در چهار سطح قابلیت طرح دارد: همروی روش های معرفتی همچون عقل و نقل، تعامل متن­ گرایی و زمینه­ گرایی (به عنوان بحثی روش­ شناسانه)، تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (در حوزه اندیشه سیاسی اسلام)، و تعامل سنت و تجدد (در باب نسبت سنت و دین ما با مدرنیته) است. بر اساس سه تفاوتی که بین دو گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی بیان شد، نظریه همروی به شکل تعاملی به دین و عقلانیت می­ نگرد؛ فقه سیاسی برایش اعتبار فی الجمله دارد؛ و با سکولاریسم مرزبندی می کند. در حوزه بحث انتظار از دین، برخی حداکثری­ اند، و برخی حداقلی. حداقلی‌ها انتظار حداقلی از دین- مبدأ و معاد- دارند. برعکس، حداکثری‌ها مدعی­اند دین تکلیف همه حوزه­ ها، اعم از مسائل سیاسی و اجتماعی، را مشخص کرده است. نظریه همروی چون به اعتبار فی­ الجمله فقه سیاسی اعتقاد دارد، بینابین نظریه حداقلی و حداکثری قرار می گیرد. روشنفکری دینی فقه سیاسی و اجتماعی را به دلیل تاریخی بودن معتبر نمی‌داند؛ اما نظریه همروی نمی تواند نسبت به اوامر و نواهی شارع مقدس در امور سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت باشد. برخی از احکام فقهی فرازمانی و فرامکانی هستند؛ و خداوند اراده کرده همه جوامع در طول تاریخ به آنها پایبند باشند. به طور مثال، مسائلی که به سعادت انسان‌ها مربوط می شود، محدودیت زمانی و مکانی نمی شناسند. نواندیشی دینی و نظریه همروی ظرفیت‌هایی در فقه می‌بینند که آن را برای انسان امروزین موجه و قابل قبول می سازد. این کار امری لازم برای جذب جوانان و جلوگیری از دین‌گریزی آن‌ها محسوب می شود (حقیقت، ۱۳۹۲). در مقابل، قرائت‌های خشن و اقتدارگرا از دین با عقل بشر ناسازگارند و موجب دین گریزی می شوند. البته، در بین قرائت‌های سنتی از دین هم نظریه­ های اقتدارگرایانه وجود دارند، و هم نظریه های غیراقتدارگرایانه. رسالتی که نواندیشی دینی بر دوش خود احساس می کند این است که به شکل سلبی برخی قرائت‌های سنتی اقتدارگرایانه را نقد کند؛ و به شکل ایجابی قرائتی عقل‌باور و مردم‌سالار از دین به دست دهد. هدف نواندیشی دینی تحمیل مفاهیم مدرن به سنت نیست؛ بلکه مدعا این است که اسلام به خودی خود مردم سالار و ضداقتدارگرایی است. دامان دین از اقتدارگرایی، خشونت و ضدیت با عقلانیت و حقوق بشر منزه است. بر اساس «ظرفیت سنجی مفاهیم مدرن»، می­ توان مفاهیم مدرن را به سنت عرضه کرد؛ و میزان برتافتن این گونه مفاهیم از دیدگاه سنت و دین را ارزیابی نمود. (حقیقت، ۱۳۸۶)

همان گونه که اشاره شد، نظریه همروی و نواندیشی دینی در نقاط مختلف با هم اشتراک دارند؛ و در واقع، همروی به عنوان یک رویکرد[۱] و یک نظریه[۲] می تواند در گفتمان نواندیشی دینی مطرح باشد. به نظر می رسد توفیق این دو در گرو نقد دو رویکرد حداکثری و حداقلی نسبت به دین است. رویکرد حداکثری که در صدد است همه انتظارات بشر را در متون دینی جستجو نماید از موضوع مقاله حاضر خارج است؛ اما رویکرد حداقلی که در بین روشنفکران دینی سابقه­ دار و پر­طرفدار است، همسایه نواندیشی دینی است، هرچند با آن تفاوت‌هایی نیز دارد. یکی از مسائل مهم در رویکرد نواندیشی دینی در نقادی دو رویکرد حداکثری و حداقلی به دین، قلمرو عقل انسانی است. عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسنده، و از دیدگاه حداکثری ناخودبسنده است. از دیدگاه حداکثری، انسان موجودی غایت‌مدار، مرکب از جسم و روح، دارای دو نوع نیازهای مادی و روحی یا معنوی است؛ و کمال او در تأمین نیازهای اخیر وی ریشه دارد. از سوی دیگر، عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهای روحی و متعالی خود و تأمین آنها نیست؛ و از این‌رو، نیاز به راهنما دارد. یکی دیگر از نقاط اختلاف دو رویکرد حداقلی و حداکثری در مسئله تفسیر دین خود را نشان می دهد. حداکثری‌ها بر اساس مرجعیت انحصاری دین بر این باورند که با وجود تفسیرپذیری دین و متون دینی، تنها یکی از تفاسیر و برداشت‌ها معتبر و قابل استناد است. مخالفان مرجعیت انحصاری دین با استناد به تکثر برداشت ها و تفاسیر موجود از متون دینی، به عنوان یک واقعیت انکارناشدنی در تاریخ اندیشه دینی، بر عدم امکان مرجعیت رسمی و انحصاری برای فهم دین استدلال می‌کنند. از دیدگاه کثرت‌گرایان، حذف این تکثر و بازگرداندن آنها به وحدت نه ممکن است، و نه مطلوب.

در مجموع، باید گفت نواندیشی دینی و روشنفکری دینی دارای نقاط اشتراک زیادی هستند، و به همین جهت است که در مقابل گفتمان هایی همانند گفتمان (فقهای) سنتی و سنت گرایی در یک جبهه قرار می گیرند. اما از سویی دیگر، امروزه تفاوت­ های زیادی بین دو گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی مشاهده می­ شود. مهم ترین این موارد را در معنای عقل، اعتبار یا عدم اعتبار فقه سیاسی، و مبحث سکولاریسم باید جستجو نمود. نظریه همروی که در زیرمجموعه گفتمان نواندیشی دینی قرار می گیرد، دیدگاهی بینابینی نسبت به رویکرد حداکثری و رویکرد حداقلی به دین دارد.

منابع

– حقیقت، سید صادق (تابستان ۱۳۸۶)، “ظرفیت­ سنجی مفاهیم سیاسی مدرن”، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۳۸٫

– ———– (اسفند ۱۳۸۹)، «نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی»، ارائه شده به همایش “نواندیشی دینی”، قم.

– ————  (آذر- اسفند ۹۲)، “همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی”، آیینه پژوهش، ش ۱۴۳- ۱۴۴٫

– سروش، عبدالکریم (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸)، «فقه در ترازو»، کیان، ش ۴۶٫

– ———— (مرداد و شهریور ۱۳۷۴)، «معنا و مبناى سکولاریزم»، کیان، ش ۲۶٫

– ملکیان، مصطفی  (۱۳۷۹)، «روشنفکری تجدد و دینداری، مجله اندیشه حوزه، ش ۲۴٫

 

[۱] . approach

[۲] . theory

 منبع: سایت مکتب مفید

منتشر شده در اندیشه

یک عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم با تاکید بر اینکه نه حوزه بی نیاز از روشنفکری دینی و نه روشنفکری دینی بی نیاز از حوزه است اظهار کرد: از دغدغه های مهم روشنفکری دینی این است که باید دین را بر اساس مقتضیات زمان بازسازی و باز تعریف کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا بیان کرد: حوزه و روشنفکران دینی را نمی توان به عنوان یک مجموعه ای که هماهنگ، منسجم و یک نظر هستند تعریف کرد در حوزه روحانیت، تفکر، افراد و نظرهای مختلفی وجود دارد پاره ای از روحانیون با روشنفکران همراهی می کنند و افکار جدیدی دارند اما پاره ای از آنها همچنان افکار سنتی خود را حفظ کردند و روشنفکری را خیلی بر نمی تابند. پس با یک نظر نمی توان به این اقشار نگاه کرد ولی در مجموع در حوزه علمیه قم طلاب جوانی پیدا شدند که نگاهشان به فقه به دلیل ترجمه کتاب های جدید، فراگیری زبان انگلیسی یا ارتباط با شبکه های مجازی از نگاه های سنتی متفاوت است.
او ادامه داد: طبیعتا نگاه ها که تغییر کند ارتباط روشنفکری با روشنفکران دینی بیشتر برقرار می شود. الان در حوزه علمیه قم افراد روشنفکر زیادی دعوت می شوند و نظرات خود را مطرح می کنند، دانشگاه مفید قم، دانشگاه ادیان و مذاهب و مجمع محققین و مدرسین مراکزی هستند که بسیاری از افراد روشنفکر دینی غیر معمم دعوت شده و سخنرانی می کنند و مورد استقبال هم قرار می گیرد.
فاضل میبدی اظهار کرد: سطح بالای حوزه چندان نسبت تعریف شده ای با روشنفکران دینی ندارد چرا که از دغدغه های مهم روشنفکری دینی این است که باید دین را بر اساس مقتضیات زمان بازسازی و باز تعریف کرد و این بازسازی و باز تعریف هم فقط در فروع دین نیست بلکه اجتهاد در اصول هم باید انجام شود پس باید یک بازبینی در مسایل کلامی شکل بگیرد ولی سطح بالای حوزه یا مرجعیت حوزه بیشتر دنبال اجتهاد مسایل فقهی است به همین دلیل است که کمی نسبت این دو حوزه با هم نسبت تعریف شده ای نیست جدای از همه اینها یک سری دست های سیاسی هم در کار است که اجازه نمی دهد رابطه این دو جریان بیشتر شود.
او گفت: اینکه عده ای چه مطامعی دارند و چه اهدافی را دنبال می کنند بحث دیگری است ولی گاهی انتقادات و حمله هایی به تفکر نواندیشی دینی می شود که نهایتا باعث ایجاد نفاق و شقاق بین حوزه و روشنفکران دینی می شود ولی من بر این باورم هستم که نه حوزه بی نیاز از روشنفکری دینی و نه روشنفکری دینی بی نیاز از حوزه است. در شرایط فعلی جوامع که دین از هر جهت مورد هجوم قرار گرفته و همواره شبهات جدیدی هم مطرح می شود، این دو جریان دینی و روشنفکری به هم سخت نیازمند هستند. شهید مطهری، دکتر شریعتی، آیت الله طالقانی و... همه به دنبال احیاگری در معارف دینی بودند و امام خمینی(ره) که در رأس همه بود زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط دخالت می داد اینها نشان دهنده این بود که باید یک تحول تازه و یک جریان جدیدی در راستای معرفت دینی شکل بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم اظهار کرد: شهید مطهری همواره دو مساله را مطرح می کرد بحث اول تحریف هایی که وارد عرصه دین شده است که از دغدغه های روشنفکری دینی هم هست اما متاسفانه این کار به صورت جدی در حوزه صورت نمی گیرد. مساله بعد توانمند ساختن دین در دنیای امروز است. باید دین را توانمند کرد زیرا بعضی از گزاره های مذهبی در روزگار امروز ما به ویژه در حوزه حقوق زنان پاسخگو نیست بلکه برای اقتضائات زمان خودش بوده یا فقهای ما که در هزار سال بیشتر اجتهاد می کردند بر اساس شرایط زمان و مکان خود بعضی از این مسایل را مطرح می کردند که این اجتهادها دیگر پاسخگوی مسایل زمان امروز نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه تاکید امام خمینی (ره) بر این بود که زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این مسایل در حوزه جدی گرفته نشد بلکه مغفول نیز ماند و الان هم در رده بالای حوزه آن بستری که وجود دارد کاملا پاسخگوی نیازها نیست یا نمی توانند مشکلات امروز را پاسخ دهند. پس دغدغه روشنفکری دینی دو مساله است یک تحریف زدایی از دین و دوم توانمند ساختن دین در دنیای امروز و چالش هایی که در دنیای مدرن بین دین و مدرنیته وجود دارد که باید حل شود و اگر این چالش ها و تعارضات در عرصه روشنفکری دینی یا حوزه حل نشود ممکن است بازتاب آن به سود جامعه دینداران نباشد و حتی عوامل دین گریزی در بین جوان ها را ایجاد کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسایل مهمی که در دنیای امروز مطرح می شود مساله هنر است. در مقوله هر فرهنگی مساله هنر مطرح است که یکی از هنرها، هنر موسیقی است. در حوزه سنتی این مساله صد در صد حرام است مگر اینکه استثناء برای آن قایل باشند و اخیرا یک تضادی بین وزارت ارشاد و برخی از مراجع قم پیش آمده بر سر این مساله که تک خوانی زن جایز است یا نه؟ این تفکر از یک طرف بخشی از جامعه را محروم از هنر می کند و از سوی دیگر برخی معتقد هستند این کار حرام است و برخی معتقدند اگر تک خوانی زن در یک بستر مناسبی باشد و اشعار آن درست و مناسبِ مجالس لهو و لعب نباشد حلال است. نظر امام خمینی(ره) و آیت الله سیستانی هم همین است ولی متاسفانه امروز این مساله حل نشده است و از جمله مسایلی است که گاهی میان روشنفکران دینی یا جامعه دین داران با دستگاه فقهی شکاف ایجاد می کند که باید حل شود.

منتشر شده در اجتماعی
بازگشت به بالا