سید محمدعلی ایازی
 نواندیشی دینی دغدغه دین و اصلاح آن را دارد. از موضع دینداری سخن گفته و نقش مصلحان دینی را ایفا می‌کند، لذا نواندیشی دینی به وضعیت فکری و اعتقادی جامعه دینی توجه دارد که آیا دچار بدعت و انحراف شده و خرافات در آن راه یافته است یا خیر؛ به همین دلیل نوعی شأن اصلاح‌گرایانه در آن نهفته است.   از سوی دیگر، نواندیشی دینی در مسیر بازنگرش در متون دینی قرار دارد که این بازنگری در تعامل با شرایط اجتماعی و فرهنگی مخاطبان نواندیشی صورت می‌گیرد. تفاوت دیگری که میان جریان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی قابل اشاره می‌باشد، ناظر به نسبت این دو با سنت فقهی است. اگر نواندیشان دینی نگرشی احیاگرانه به فقه دارند، روشنفکران دینی ظرفیت‌های فقه را تمام شده ارزیابی کرده و آن را همانند طبیعیات قدیم بلا استفاده می‌دانند.
ما اعتقاد داریم که فقه می‌تواند با اصلاحات اساسی، پویایی‌های خودش را داشته و به جای تکلیف‌مداری، به دنبال حق‌مداری باشد. نواندیشان دینی به دنبال احیاء و بازنگری در فقهی هستند که بتواند از انسان به ما هو انسان دفاع کند.   ما معتقدیم فقه نباید در انحصار قرار بگیرد، بلکه فقه باید در خدمت بشریت باشد و انسان را استعلاء ببخشد. نواندیشی دینی به دنبال فعال کردن ظرفیتی در فقه است که در آن، حقوق انسان‌های مخالف ما نیز محترم باشد و این ظرفیت در فقه وجود دارد.
محوریت نخستین روشنفکران دینی در آغاز با نواندیشان تفاوت جدی نداشت و بازگشت به قرآن و مبارزه با خرافات و بدعت‌ها فصل مشترک آنان بود، اما به تدریج وقتی صحبت از مسائل بنیادی دینی به میان آمد، محورهای سخن آنان هم دگرگون شد. امروز شاید بتوان گفت کار روشنفکر دینی این است که فقط مباحثی را که به آن می‌اندیشد، بیان می‌کند و تنها به طرح بحث خویش توجه دارد، اما نواندیش دینی علاوه بر طرح مباحث خود، دغدغه هایی دیگر نیز دارد.  این دغدغه‌ها حتی گاهی موجب می‌شود که نواندیش دینی سخن خود را بیان نکرده و طرح بحث نکند، چرا که ممکن است بیان برخی مباحث بدیع در منظر عمومی پیامد منفی داشته و مانع حرکت‌های اصلاحی باشد، یا زمینه‌های تحریک و سوء‌استفاده و یا بدفهمی را فراهم سازد. به همین دلیل نوعی تفکیک میان نواندیش دینی و روشنفکر دینی قائل بوده و معتقدیم که نواندیشان بیشتر از روشنفکران دینی بر سنت دینی ابتنا دارند.
نواندیشان دینی در عین حال که به سنت دینی پایبندی داشته و به فکر اصلاح دینی هستند، با واقعیات جامعه خویش نیز بیگانه نیستند و بر اساس همین واقعیات است که نواندیشی دینی طرح و نسخه ارائه می‌دهد، زیرا نگران است که فضای هیجانی و اهداف غیر دینی هم در مخالفت با حرکت اصلاحی باشد، بدفهمی از سوی عوام ایجاد شود و یا شرایط آمادگی برای این بحث را نداشته باشد و یا اولویت او این بحث نباشد.  منشأ مباحث روشنفکران دینی برخاسته از نوعی بینش و آگاهی است. آنان خطری را که احساس می‌کنند، به جامعه گزارش می‌دهند؛ اما نواندیشان دینی علاوه بر آگاهی و نگرانی که دارند، در پی راه‌حل نیز هستند. نواندیش دینی همانند روشنفکر دینی تنها درصدد طرح مشکل و بسط مسئله نیست، بلکه درصدد تدوین پاسخ و ارائه راه‌حل نیز هست؛ بنابراین نواندیشی دینی به دنبال روش‌هایی می‌گردد که بتواند با کاربست آن جامعه را به سمت اصلاح ببرد.
بسیاری از شبهات و اشکالات مربوط به حقوق انسان و حقوق زن از ناحیه برخی نگاه‌ها و تفاسیر خاص به فقه سنتی و به روایات است. در قرآن بسیاری از اشکالات مطرح نیست. به همین دلیل بازگشت به قرآن، بازگشت به پالایش احادیث ضعیف و تاریخمند و احکام متغیر است. این مسئله شگفت است که قرآن با اینکه می‌توانسته بیان کند، اما بیان نکرده، میان زن و مرد در تولی و مدیریت فرقی نگذاشته و قضاوت زن را ممنوع ننموده و سخنی در تفاوت دیه زن و مرد بیان نکرده است. درباره فرق میان مسلمان و غیر مسلمان در حقوق شهروندی سخن نگفته است.
این نگفتن‌های قرآن همان اندازه مهم است که گفتن‌های قرآن مهم است؛ به همین دلیل قرآن‌گرایی و بازگشت به قرآن که در ادبیات روشنفکران دینی ما مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، شریعت سنگلجی، آیت‌الله طالقانی، دکتر شریعتی و مهندس بازرگان وجود دارد، از این تفکر برخاسته که هم قرآن برای جامعه بشریت سخنی برای گفتن دارد و هم اشکالاتی که به فقه و حدیث وارد است، بر قرآن وارد نیست؛ البته در تفاسیر سنتی اشکالات بسیار وارد است، اما تفسیر عالمان پیشین قداستی ندارد.
ما خاتم‌النبیین داریم، اما خاتم‌المفسرین نداریم. آنها حرف‌هایی بوده که زده‌اند. به نظر من هر کسی می‌تواند به آنان مانند محققان دیگر اشکال وارد کند، اما مناقشه بر آنان از سنخ اشکال بر روشنفکران دینی نیست. این ایده‌ها بعضا برخاسته از نوعی دغدغه دینی می‌باشد، اما آیا اینها راه حل شبهات است؟ در وهله اول این ایده‌ها نفی و بازگشت از قرآن نیست، بلکه نوعی نگه داشتن قرآن با دغدغه منفی نسبت به روایات ضعیف و اقوال فقهی مخالف قرآن به شمار می‌رود؛ اما مسئله ما این است که این مباحث مشکل را حل نمی‌کند. ممکن است فهم دیگری از حقیقت وحی و تفسیری متفاوت از نظریه سنتی ارائه دهد، زیرا در چنین نظریه‌هایی باز سخن از تعبیر و تأویل است و هر کجا پای تأویل و تفسیردر میان باشد، هر کدام نیازبه  نگرش به مبانی خاص پیدا می کنند. به نظر من بهترین روش برای فهم احکام اجتماعی ، نظر به ملاکات احکام و کشف مناط آن در مناسبات جدید است. جدا از اصل موضوع، این پرسش مطرح است که طرح این مباحث در سطح عموم چه ضرورتی دارد. من شنیده ام که برخی از گذشتگان به نظریه رؤیت معتقد بوده‌اند و اعتقاد داشته‌اند که پیامبر آنچه را می‌دیده، گزارش می‌کرده است، اما تأکید داشته‌اند که این  بحث را نباید در سطح عمومی مطرح کرد؛ جدای از صحت و سقم این موضوعات، طرح این مباحث در سطح عامه نوعی بدفهمی ایجاد می‌کند و سطح این مباحث را از مجامع علمی به سطح کوچه و بازار کاهش می‌دهد. این همان تفاوت نگرش در شیوه طرح مباحث میان نواندیشان دینی با روشنفکران دینی است. همان‌طور که بارها گفته‌ام، نواندیشان دینی همچون روشنفکران دینی محصول تعامل سنت و مدرنیته هستند. اگر چه از دل سنت متولد شده‌اند و بنیادهای مدرنیته را نمی‌پذیرند، اما با سنت‌گرایان تفاوت جدی دارند.
منتشر شده در اندیشه
یکشنبه, 06 اسفند 1396 09:27

جماعت گرایی و نواندیشی دینی

گزارش سفر مطالعاتی یکساله به امریکا را در چند نکته خلاصه می­کنم:[1] گزارشی از مکتب جماعت­گرایی[2]، و سپس نسبت آن با نواندیشی دینی. در این یک سال حضور در امریکا روی مطلبی به نام جماعت‌گرایی کار کردم. جماعت‌گرایی مکتبی برای تکمیل، تصحیح و تتمیم لیبرالیسم است. لیبرالیسم مکتب مسلّط در غرب است و کشورهای غربی عمدتاً لیبرال هستند. جماعت­گرایی از دهه‌ی 1980 رواج پیدا کرد و متفکّران بسیار مطرحی دارد.
ویژگی های جماعت گرایی
ویژگی اوّل این مکتب حضور متفکّران بسیار بزرگ در آن است. از مهمترین فیلسوف‌های قرن بیستم و بیستم و یکم «مک اینتایر»[3] و از فلاسفه‌ی سیاسی و فلاسفه‌ی اخلاق «مایکل سندل»[4] جزو جماعت گرایان هستند. من علاوه بر  مطالعه کتاب‌های آن‌ها، مصاحبه‌ی حضوری نیز با ایشان داشتم و مسائلی پرسیدم که در طول صحبت‌های خود به آن اشاره و ربط آن‌ها را با مجمع بیان می کنم. بنابراین ویژگی اوّل برجستگی حضور فلاسفه‌ی اخلاق و سیاست در مکتب جماعت‌گرایی است.
نکته دوم به این مسئله بازمی­گردد که در جماعت‌گرایی بحث از جماعت[5] است، و در لیبرالیسم از جامعه[6]. لیبرال‌ها می‌گویند: براساس قانون هر کسی شهروند است، حقوقی دارد و حق هم بر خیر تقدّم دارد. اعتقاد لیبرال‌ها، تقدّم حق بر خیر است. برای لیبرال­ها واحد تحلیل جامعه است؛ ولی واحد تحلیل جماعت‌گرایان «جماعت» است. جماعت ریشه در فرهنگ و سنّت دارد. بنابراین جماعت ما با جماعت آن‌ها فرق می‌کند. جماعت مسلمان‌ها با مارکسیست‌ها و غیر مسلمانان نیز فرق دارد. معنای آن این است که ما می‌توانیم برای خود عدالتی داشته باشیم. اگر واحد تحلیل ما جماعت شد، ما می‌توانیم حقوق بشر برای خود داشته باشیم. اگر آمریکایی‌ها برای قبول حقوق بشر خود به ما فشار آوردند، ما می‌توانیم بگوییم: نه؛ حقوق بشر ما برخاسته از قرآن و سنّت است. اگر ما بخواهیم کلمه‌ی «امّت» را به انگلیسی برگردانیم به «جماعت» ترجمه می‌شود یعنی community.‌ پس ببینید چقدر بحث‌های ما به آن‌ها نزدیک می‌شود.
مسئله بعد به حیث نقادی ایشان بازمی­گردد. مهمترین کار این افراد در قالب مکتب جماعت گرایی نقد بر لیبرالیسم است. ما مسلمان‌ها در ایران یا حوزویان در قم به شکل خاصی احساس می‌کنیم با لیبرالیسم مرز و زاویه داریم. مثلاً آن‌ها سکولار هستند و ما به دلایل مختلف از سکولاریسم پرهیز می‌کنیم. حتّی حکومت ما با لیبرالیسم مرز دارد. مباحثی که این‌ افراد در نقد لیبرالیسم دارند شبیه به مباحث ما است و هم‌پوشانی دارد. نکته‌ی دیگر مذهبی بودن این افراد است. اکثراً یهودی هستند، ولی حرف‌های آن‌ها از دل دین یا از دل ادیان ابراهیمی بیرون می‌آید. البته، صهیونیست نیستند. سندل یهودی متدیّن است و مک اینتایر در جوانی مارکسیست بوده است ولی حالا کاتولیک است. به هر حال، در مباحث این‌ها بحث دین بسیار پر رنگ است.
نکته بعد این است که جماعت گرایان در نقد لیبرالیسم بر دو مفهوم فرهنگ و سنّت تاکید دارند. فرهنگ و سنّت برای ما نیز ارزش دارد؛ زیرا مفاهیم غربی مانند دموکراسی با فرهنگ و سنّت ما سنجش و در نهایت اگر مناسب بود، و به عبارتی بومی شد، مورد پذیرش قرار می گیرد. در سنجش مفاهیم مدرن، سنت، فرهنگ، بومی شدن یا انطباق با فرهنگ جوامع مختلف برای این ها بسیار اهمیت دارد.
نسبت جماعت گرایی با نواندیشی دینی
پس از توضیح مختصر جماعت­گرایی این سؤال به وجود می­آید که چگونه این مکتب با ما ارتباط پیدا می‌کند؟ چه نسبتی بین ما نواندیشان دینی با جماعت­گرایان وجود دارد؟ تصوّر بنده این است که قدر اشتراک دوستان مجمع، نواندیش دینی بودن است. نواندیش دینی کسی است که از دل سنّت، یعنی مجموعه‌ی قرآن و سنّت، برداشت عقلانی، مردم سالار، به روز و حقوق بشری داشته باشد. چرا باید از اصطلاح «نواندیشی دینی» استفاده کنیم؟ چون با روشنفکری دینی امثال آقای سروش و آقای شبستری که روشنفکر سکولار است فرق می‌کند. فکر نمی‌کنم در مجمع کسی باشد که بگوید ما سکولار هستیم.[7] روشنفکران دینی مانند استاد شبستری می‌گویند در قرآن و روایات دنبال آزادی، حکومت و ... نگردید» و معتقدند این‌ها برای زمان پیامبر بوده است و امروزه باید به سراغ عقل برویم. من امثال آقای دکتر سروش و استاد شبستری را «روشنفکر دینی» و افرادی مانند اعضای مجمع را «نواندیش دینی» می­دانم. شش تا تفاوت بین این دو نگرش وجود دارد که دو تا از این تفاوت‌ها مهم است. تفاوت اوّل این است که نواندیشی دینی، بر خلاف روشنفکری دینی، سکولار نیست. تفاوت دوم این است که فقه سیاسی و فقه اجتماعی برای نواندیش دینی معتبر است، ولی برای روشنفکر دینی معتبر نیست. آن‌ها می‌گویند: باید فقه سیاسی و اجتماعی را کنار بگذاریم. چون اعتبار آن‌ها برای زمان خاصّی بوده است.
وقتی این بحث را به جماعت‌گرایی پیوند بزنیم،  نکات بسیاری برای نواندیشان دینی  دارد. به طور مثال در مصاحبه‌ای که با مایکل سندل داشتم، ایشان می‌گوید: شما اگر نظریه‌ی عدالت را بخواهید در ایران اجرا کنید ، باید از دل قرآن و روایات آن را استخراج کنید. او معتقد است در فلسفه‌ی سیاسی خود نباید نظریه‌های غربی را کپی کنید. نه این‌که بی‌نیاز باشید و مطالعه نکنید، می­گوید شما نباید الگوبرداری و کپی‌برداری کنید و مثلا بگویید که عدالت ما باید راولزی باشد. پس رجوع به دین فصل مشترک نواندیشان دینی و جماعت­گرایی است، هرچند تفاوت­های مهمی در این بین نیز وجود دارد. این مسئله، همان گونه که اشاره شد، به نکته دیگری برمی­گردد که همانا تفاوت جامعه و جماعت است. در حالی که لیبرالیسم بر «جامعه» تأکید دارد، نواندیشان دینی و جماعت­گرایان واحد تحلیل خود را «جماعت» قرار می­دهند.
نکته‌ سوم بحث حق و خیر است. لیبرال­ها معتقدند حق بر خیر تقدّم دارد، و انسان‌ها دارای «حقوق» هستند. به عبارت دیگر، هر چه ما توافق کردیم، یا هر چه اکثریت نظر دادند، حق است؛ حتّی اگر چیزی مثل همجنس‌گرایی باشد. اما، در مقابل، مایکل سندل معتقد است خیر بر حق تقدّم دارد، و ما خیر را «کشف» می‌کنیم؛ یعنی خیر امری پیشینی است. به تعبیر ما، در عالم ثبوت و در عالم واقع یک خیری وجود دارد، که باید آن خیر را کشف ‌کنیم. این طور نیست که آدم‌ها حقوق برای خود جعل کنند. به بیان دیگر حقوق پیشینی است و از قبل وجود دارد. این مطلب مثل بحث‌های ما است. ما هم می‌گوییم یک خیری وجود دارد که مثلاً از طریق وحی کشف می­شود. حسن و قبح عقلی این را درک می‌کند و ما آن را کشف می‌کنیم. پس، این بحث در جماعت‌گرایان- یعنی تقدّم خیر بر حق- به بحث‌های ما نزدیک است، هرچند تفاوت­هایی نیز دارد. وقتی به بحث های فلاسفه‌ اسلامی در طول تاریخ نگاه کنیم، از فارابی تا علّامه‌ طباطبایی، همه می‌گویند خیر بر حق تقدّم دارد.
نکته دیگر این است که بعضی از جماعت‌گرایان نو فضیلت‌گرا هستند. یعنی فضیلت­گرایی ارسطویی را در قرن بیستم در فلسفه‌ی سیاسی جدید احیا کردند. به این معنا که جامعه معیار دارد. این طور نیست که ما توافق کنیم و بگوییم این حق است؛ بلکه معیار فضایل اخلاقی است. جامعه باید سمت و سو داشته باشد. مک اینتایر و مایکل سندل هر دو  نو فضیلت‌گرا هستند. بنابراین تأکید بر جماعت، تأکید بر تقدّم خیر بر حق و نو فضیلت‌گرایی از ویژگی های جماعت گرایی است.
نکته چهارم بحث مدرنتیه یا تجدّد است. تفاوت نواندیشان دینی با روحانیّت سنّتی در این است که اتفاقات بیرون از حوزه علمیه و ایران اسلامی، برای آنها مهم است. نواندیش دینی به شکلی دغدغه‌ی تجدّد دارد. تفاوت نواندیش دینی با مثلا آیت الله بهجت این است که آیت الله بهجت دغدغه‌ی تجدّد نداشته است. چند ساعت در روز ذکر می‌گفتند، دو تا درس می‌گفتند و این‌که در غرب چه می‌گذرد برای ایشان هیچ اهمّیّتی نداشت و همچنین برای دیگر بسیاری از مراجع سنّتی ما!
مهم این است که تصور ما از تجدد، واقعی باشد. حقیقت امر این است که بنده در سفر یکساله فرصت مطالعاتی تجارب جدیدی دارم، به شکلی که با قبل از سفر متفاوت است. در واقع، بسیاری از تصوّرات من با دیدن واقع تغییر کرد. مورد اول تصور من درباره دموکراسی آمریکایی بود. قبلاً تا اندازه‌ای به دموکراسی آمریکایی خوشبین‌تر بودم، ولی حالا که به آن‌جا رفتم احساس کردم دموکراسی امریکایی خیلی هم عمیق نیست. آن‌طور که فکر می‌کنیم دموکراسی آمریکایی عمیق نیست. بنده ایام انتخابات آمریکا را آن‌جا بودم، ایام انتخابات ایران را هم از آن‌جا دیدم و این تجربه‌ی خیلی خوبی بود. مثلاً شما اگر از یک آمریکایی - از نوع مردم نه افراد فرهیخته- سؤال می‌کردید که چرا به خانم کلینتون یا به ترامپ رأی می‌دهید؟ یک جمله‌ی خیلی ساده ممکن بود بگوید. مثلاً چون کلینتون حقوق زنان را قبول دارد و ترامپ قبول ندارد. اگر می‌پرسیدید که سیاست‌های این دو حزب چیست؟ می‌گفتند: ما نمی‌دانیم، ما اصلاً اهل سیاست نیستیم. من فکر می‌کردم که دموکراسی آمریکایی مبتنی بر سیاست‌های احزاب است و مردم با بینش قوی رأی می‌دهند، ولی این طور نبود. سرّ این مسئله هم در دو چیز است. اوّلاً رسانه‌ها تعیین کننده هستند؛ یعنی هر چه می‌گویند، مردم همان را برداشت می‌کنند. من از آن‌ها سؤال می‌کردم از ایران چه تصوّری دارید؟ بعضی‌ها می‌گفتند: Iraq؟ یعنی برخی افراد بین ایران و عراق فرق نمی‌گذاشتند! یعنی چون آمریکا به عراق حمله کرده بود، عراق را در تلویزیون شنیده بودند، ولی ایران برای برخی از آن‌ها چندان مطرح نبود. بعضی‌ها از آن‌ها می‌گفتند: ما چیزهایی راجع به ایران می‌دانیم ولی هر چه می‌دانیم چیزی است که رسانه‌ها و تلویزیون گفته است. ما نمی‌دانیم واقعیت دارد یا ندارد. پس نکته‌ی اوّل در امپراتوری رسانه‌ها و تعیین کنندگی آنهاست. نکته دوم این است که آمریکا ملغمه و ترکیبی از مهاجران و غیر مهاجرین است. آمریکای دهه‌ی 1970 و دهه‌ی 1960 با آمریکای الآن بسیار متفاوت است. حدود 37 درصد کسانی که الآن در آمریکا هستند مهاجر هستند. در مجموع، تصور من نسبت به دموکراسی آمریکایی تا اندازه­ای منفی شد.
حدود دو سال پیش مجله‌ی اکونومیست یک رده‌بندی برای دموکراسی درست کرده بود که آمریکا نوزدهم و انگلستان هفدهم بود جالب اینکه در این لیست نروژ اوّل بود. کشورهای اسکاندیناوی اوّل بودند. چون شاخص های دموکراسی در آنجا بیشتر از آمریکا وجود دارد. به نظر من در این یک سالی که ترامپ آمده است آمریکا از رتبه‌ی نوزدهم باز هم تنزّل کرده است. هیچ کسی باور نمی‌کرد، دستگاه‌های اطّلاع‌رسانی، سازمان‌های امنیتی، دانشگاه‌ها، اساتید، دانشگاه‌ها و نظر سنجی‌ها تقریباً هیچ کسی باور نمی‌کرد که ترامپ رئیس جمهور شود. یکی از اساتید دانشگاه می‌گفت: ترامپ هر کاری کرد که رأی نیاورد. به زن‌ها توهین کرد، به اقلیت‌ها توهین کرد، به مسلمان‌ها... ولی در آخر رئیس جمهور شد. -‌ حالا این‌که چطور رأی آورد بحث دیگری است. مثلاً بر موجی از پوپولیسم سوار شد. تا حالا تصوّر این بود که پوپولیسم در کشورهای جهان سوم است که احمدی‌نژاد رأی می‌آورد. ولی حالا معلوم شد که در امپراتوری آمریکا هم این­چنین است!
نکته‌ی دیگری که از نقاط ضعف آمریکا محسوب می­شود، برخورد با سیاهان است. البته، با چندین دهه قبل خیلی فرق کرده، و کسی مثل اوباما رئیس جمهور می­شود. ولی هنوز بین سفید و سیاه تفاوت هست. سیاهانی که ما ملاقات می‌کردیم، به یک شکلی می‌خواستند بگویند ما با شما هستیم. حالا حتّی اگر مسلمان نبودند، می‌گفتند ما مسیحی هستیم، ولی قرآن هم می‌خوانم یا ایران را هم دوست داریم. یک نوع احساس هم دردی با ما دارند. فقط به یک قضیه اشاره کنم. جوانی به نام شبّاز مالکوم بود که نوه‌ی مالکوم ایکس است. مالکوم ایکس رهبر سیاهان بود. وی در جوانی اهل مواد مخدّر بود و خانه‌ والدین خود را آتش زد و به شکل ناخواسته مادربزرگش فوت کرد. دو سیاه­پوستی که در قم طلبه بودند، دست شبّاز را گرفتند و او را از مواد مخدر و جرم و جنایت بیرون آوردند. گفتند پدربزرگ تو مالکوم ایکس بود. این هم مسلمان شد به واسطه‌ی همین دو تا طلبه‌ی سیاه پوست آمریکایی که هشت سال ایران بودند، به راه راست آمد و به شیوه پدر بزرگ خود سخنرانی کرد. پس از مدتی، او را به مکزیک دعوت کردند. مکزیک از یک شهر به یک شهری که می‌رفت، در راه یک گلوله به او زدند و کشته شد.
از طرف دیگر نقاط مثبتی هم در آمریکا وجود دارد. واقع‌بینی این است که انسان هر دو طرف را ببیند. اوّلا آمریکا آن نظام کاپیتالیستی بی‌مهار را کنترل کرده است. این‌طور نیست که افراد خیلی فقیر وجود داشته باشد، چون سیاست‌هایی برای حمایت از طبقات پایین وجود دارد. سیاست‌های دولت رفاه[8] در اسکاندیناوی خیلی قوی است، ولی در آمریکا هم وجود دارد. پویایی نظام غربی و امریکایی در خودترمیمی آن است. سیاست‌های دولت رفاهی یعنی این‌که اگر کسی اعلام کند درآمد من کم است، مالیات را به او بازمی­گردانند. اگر دانشجو باشد، حتّی از ایران و جهان سوم، در هزینه­های درمانی به او کمک می­کنند. اگر کسی در امریکا به دنیا آمد، امریکایی است. برعکس، ما در ایران مثلاً به افغانی‌ها امتیاز نمی‌دهیم، حتی اگر در ایران به دنیا آمده باشد. اگر ملاک «امت اسلامی» است، چرا این قدر بین ایرانی و غیرایرانی تفاوت وجود دارد!؟
نکته دیگر بحث حاکمیّت عقلانیّت در سیاست است. سیاست در دنیا را نباید چپ و راست بدانیم. مثلاً نباید در ایران بگوییم دو گروه چپی‌ها و راستی‌ها، یا اصول­گرایان، اصلاح طلب‌ها داریم، بلکه باید بگوییم سیاست دو نوع است: یا عاقلانه است یا غیرعاقلانه. سیاست غیرعاقلانه یعنی کسی که تخصّص ندارد، رئیس و مدیر شود. آقای فخرالدّین حجازی می‌گفت: ما که وارد مجلس اوّل شدیم، چیزی بلد نبودم. زمین خوردیم و بلند شدیم تا کم­کم یاد گرفتیم. یکی از چیزهایی که در آمریکا وجود دارد، سیاست مبتنی بر عقلانیّت است. به طور مثال، نظام کنترل خیلی قوی است. به آن، سیستم Checks and balance یا نظام توازن قدرت می­گویند. ساختار توازن قدرت، به «تفکیک قوا» معروف است. تفکیک قوای واقعی یعنی این‌که رئیس جمهور می‌گوید: شش کشور اسلامی نمی‌توانند به آمریکا بیایند. یک قاضی در سیاتل حکم رئیس جمهور را نقض می‌کند و نمی‌ترسد یا دوباره یک قاضی در هاوایی حکم ترامپ را نقض می‌کند. مهم این است که تفکیک قوا، شکل واقعی داشته باشد، نه شکل صوری! این سیستم باعث شده است که آمریکا با تمام مشکلاتی که دارد، به حیات خود ادامه دهد.
سیستم شهرداری و شهرسازی آنها نیز عقلانی است. اگر این درست است، چرا ما این کار را نمی‌کنیم؟! چون مبنای آن را نداریم. اگر این کار را در شهرسازی نمی‌کنیم، در سیاست هم همان کار را نمی‌کنیم. در سیاست، base‌ای برای حکومت کردن وجود دارد که در رشته‌ی علوم سیاسی به آن می پردازند و قدر متیّقن کسانی که در واقع این کاره هستند عهده‌دار سیاست می‌شوند.  
نکته آخر، مذهبی بودن مردم امریکاست. مردم آمریکا 70 درصد مذهبی هستند، و مردم اروپا حدود 50 درصد. ‌ مذهبی یعنی این‌که کسی علقه‌ای به خدا و پیغمبر داشته باشد. تعریف آن­ها با ما فرق دارد. دو تفاوت عمده بین امریکا و اروپا در این زمینه وجود دارد: 1-‌ این‌که آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها مذهبی‌تر هستند. 2- این‌که نهاد خانواده در آمریکا پایدارتر است تا اروپا. بنابراین این‌ها جزء نقاط مثبت آمریکا است. در کشورهای اروپایی بعضاً خانه‌های فساد قانونی است از جمله در انگلستان و هلند ولی در  49 ایالت آمریکا ممنوع است. فقط در یک ایالت، یعنی ایالت نوادا (و خصوصاً شهر لاس وگاس) آزاد است. نه این‌که حکومت ممنوع کرده است؛ مهم این است که خود مردم چنین چیزی را نمی‌خواهند؛ چون نظام دموکراتیک است. مشروب خواری حین رانندگی و در مکان­های عمومی هم ممنوع است.‌

[1] . گزارش سفر دکتر سید صادق حقیقت به امریکا در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
[2].  communitarianism
[3] . مک اینتایر هشتاد و چند ساله استاد بازنشسته دانشگاه است و بسیاری از کتاب‌های او به فارسی ترجمه شده است.
[4] . مایکل سندل استاد دانشگاه هاروارد است که پنج تا از کتاب‌های او به فارسی ترجمه شده است. کلاس او با 1400 نفر شاگرد برگزار می‌شود و در سایت آپارات تدریس‌های او با زیر نویس فارسی وجود دارد که نشان از استقبال جامعه ما به این گونه مطالب است.
[5] . community
[6] . society
[7] . مثلا آقای دکتر موسویان در کتاب خود شورا، دموکراسی و آزادی را از دل قرآن و روایت به دست آورده است. اعتقاد او بر این است که قرآن و روایات ظرفیت دموکراتیک دارند یا تلاش آقای دکتر فیرحی کشف مبانی دموکراسی و مردم سالاری از قرآن و روایات است و همچنین بقیه دوستان.
[8] . welfare state
منتشر شده در نشست های علمی

سیدصادق حقیقت

هرچند در دهه ‌های قبل مرز مشخصی بین نواندیشی دینی و روشنفکری دینی ترسیم نشده بود، ولی امروزه این مسئله با توجه به تفاوت‌های آن ها، امری بایسته به نظر می رسد. نواندیشی دینی، گفتمانی است که هدف خود را بازاندیشی در متون دینی بر اساس حکم عقل و مقتضیات تجدّد قرار داده است. نقطه افتراق این گفتمان از روشنفکری دینی آن است که در گفتمان اخیر تجدّد و عقلانیت متجدّدانه فرض گرفته شده، و بر اساس آن نصوص دینی فهم می شوند. دیگر تفاوت نواندیشی دینی با روشنفکری دینی آن است که نواندیشی دینی با عرفی گرایی (سکولاریسم) مرزبندی ایجاد می نماید؛ چرا که نزد نواندیشان دینی فقه سیاسی اعتبار دارد. روشنفکران دینی جملگی فقه سیاسی را امری زمان‌مند و بنابراین دانشی غیرمعتبر در این زمان قلمداد می کنند. هرچند اشتراکات زیادی بین دو گفتمان روشنفکری دینی و نواندیشی دینی مشاهده می شود، و هر دو در مقابل گفتمان هایی همانند گفتمان سنتی و سنت گرایی قرار دارند، اما این مقاله بر تفاوت این دو گفتمان متمرکز شده است.

تفکیک و تمایز روشنفکری دینی و نواندیشی دینی به چند جهت امری بایسته به نظر می رسد. روشنفکری دینی به لحاظ روشنفکر بودن مبنا را عقل مدرن قرار می دهد؛ اما چون دینی نیز هست، به شکلی با روشنفکری غیردینی مرزبندی دارد. نواندیشی دینی مبنا را دین قرار می دهد، ولی در صدد تفسیر متجدّدانه و خوانشی جدید از دین است که با مقتضیات روز همانند مردم سالاری و حقوق بشر همخوان باشد. نواندیشی دینی بر خلاف رویکرد سنّتی، دغدغه تجدّد و برداشت های عقلانی از دین را دارد. در رویکرد سنّتی، همانند رویکرد بسیاری از فقها، تجدّد یک مسئله نیست و دغدغه ای نسبت به آن وجود ندارد. برای فقهای سنّتی چندان مهم نیست که فتاوی فقهی ضرورتاً با استلزامات عقل مدرن، همانند دموکراسی و حقوق بشر همخوانی داشته باشد، اما نواندیش دینی در صدد است این گونه تعارضات را به شکلی حل کند. به همین جهت است که گاه به نقد اجتهاد سنّتی می نشیند، و گاه دیگر به نقد عقل مدرن.

برخی معتقدند بین روشنفکری و دین تعارض وجود دارد؛ چون روشنفکر از هر گونه تقیّدی آزاد است؛ در حالی که فرد متدیّن به دین خاص باور دارد و نمی تواند آزاد باشد. بر این اساس، «روشنفکری دینی» اصطلاحی ناسازوار است. طبق این دیدگاه، سه وظیفه اصلی روشنفکر عبارتند از:  منطقی اندیشیدن (رهانیدن جامعه از منطقی نیاندیشیدن)، رهانیدن از بلای جزم و جمود، و  رهانیدن از بلای تقلید و تلقین (ملکیان، ۱۳۷۹). اشکال ناسازواری اگر هم درست باشد، در مورد نواندیشی دینی صادق نیست؛ چرا که نواندیشان دینی تنها به دنبال خوانشی از دین هستند که معقول‌تر و با مقتضیات زمان سازگارتر باشد. در نواندیشی دینی، قرائتی از دین وجود دارد که با مقتضیات تجدّد سازگارتر است؛ و بنابراین، ناسازهای در این مسئله وجود ندارد. به عبارت دیگر، ایشان دغدغه ارائه قرائتی از دین را دارند که با عقلانیت و تجدّد سازگاری داشته باشد. عقلانیت مدرن و تجدّد به ادله برون‌دینی مربوط می­ شود. نواندیشان دینی دل داده دو چیز به ظاهر ناهمگون‌اند؛ و به شکلی می‌خواهند به هر دو وفادار بمانند.

تفاوت نواندیشی دینی و روشنفکری دینی هم معرفت شناسانه است، هم روش شناسانه. به طور مثال، دیدگاه این دو جریان در حوزه مباحث معرفت‌شناسی نسبت به عقلذ (مدرن یا غیرمدرن) یکسان نیست. از دیدگاه روش‌شناسانه هم به روش‌های معرفت، و همچنین به روش شناسی فقهی و اجتهادی، به شکل یکسان نمی‌نگرند. در بین تفاوت‌های روشنفکری دینی و نواندیشی دینی، سه مورد مهم‌تر به نظر می رسد. اول آن که روشنفکری مبنا را دلیل عقل مدرن قرار می دهد و در آن راستا دین را تفسیر می کند؛ در حالی که نواندیشی دینی به شکل تعاملی به دین و عقل مدرن می نگرد. تفاوت دوم آن است که فقه سیاسی و فقه اجتماعی برای روشنفکران دینی نامعتبر و برای نواندیشان دینی (در حدی) معتبر است. مسئله سوم هم این است که راه روشنفکری دینی به سمت سکولاریسم هموارتر است.

علی‌رغم رجوع برخی روشنفکران دینی به متن مقدّس، گرایش غالب در بین ایشان این است که در امور اجتماعی و سیاسی به جای مراجعه به روایات و آیات، به بیرون متن دین – عمدتاً مسائل عقلی و علمی – استناد کنند. بنا بر این تصوّر، دین صرفاً براى ارتباط انسان با خدا مى باشد؛ و دیگر مسائل (ازجمله مسائل اجتماعى) به عقل بشر واگذار شده است. احکام اجتماعى با تکیه بر سیره عقلا صورت مى پذیرد؛ و در این زمینه تفاوت چندانى بین مسلمانان و غیرمسلمانان مشاهده نمى شود. مثلاً به اعتقاد سروش، فقه براى رفع خصومات است؛ و فقط هنگام تزاحم حقوق این مسئله به وجود مى آید. به نظر او، امور سیاسى (و اقتصادى و اجتماعى) در ذات خود دینى نیستند؛ و از دین نباید انتظار داشته باشیم احکام اجتماعى، کیفیت اداره جامعه و نحوه کنترل تورم را بیان کرده باشد. دین رابط انسان و خداست، نه قانون اساسى و دستورالعمل و آیین­ نامه زندگى انسان ها. به اعتقاد وى، سکولاریسم چیزى جز علمى و عقلایى کردن تدبیر اجتماع نیست. دین و علم دو مقوله از هم جدا هستند، نه این که با هم ضدیت داشته باشند (سروش، ۱۳۷۴). به اعتقاد وی، فقه ده صفت دارد: دنباله­ رو، دنیوی، حیلت آموز، مختص ظواهر، همراه با اخلاق نازل، مصرف کننده، اقلّی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیف‌مدار و قائل به مصالح خفیه. (سروش، ۱۳۷۸)

اکثر حداقلی ها معتقدند مسائل سیاسی و اجتماعی از ابتدا جزء دین نبوده که اینک بخواهد از آن جدا شود. بر این اساس، اگر در متون دینی هم به مسائل اجتماعی پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انسانی بوده است، نه از باب امری قدسی و الهی. استدلال بر مدعای فوق به این صورت است: اگر دین وظیفه دخالت در امور اجتماعی را داشت، باید همه ادیان (و خصوصاً مسیحیت که دین ماقبل دین خاتم بوده) به این مهم می‌پرداخت؛ در حالی که این چنین نبوده است. در مقابل استدلال فوق نمی توان به اصل تداوم احکام استناد کرد؛ چون ادعا این است که اساساً مسائل اجتماعی جزء وظیفه ادیان (حتی در زمان خود رسول اکرم) نبوده است که با اصل تداوم احکام بخواهیم سریان آن به زمان های بعد را اثبات نماییم. اصل تداوم احکام و اشتراک ما با مخاطبان اولیه شریعت در جایی کارساز است که طرف مقابل پذیرفته باشد که متون مقدس در زمان صدر اسلام شامل احکام اجتماعی نیز شده است.

یکی از جهات مثبت گرایش فرامتنی این است که به براهین عقلی و ماقبل دینی توجه می کند. وجه دوم، آن است که به حسن و قبح عقلی توجه می کند. معتزله بر خلاف اشاعره معتقدند افعال در ذات خود خوبی و بدی دارند؛ و خداوند بر اساس حکمت به خوبی ها حکم، و از بدی ها نهی می کند. اشاعره معتقدند عقل انسان کفایت نمی کند؛ چون ما نمی دانیم چه چیز خوب یا بد است. پس باید دید خداوند چه حکم می کند. هر چه امر کرد، خوب و هر چه نهی کرد، بد است. اگر خدا مؤمنان را به بهشت برد، حتماً امری خوب و در غیر این صورت بد است. شیعه در دایره عدلیه، یعنی معتقدان به حسن و قبح عقلی، قرار دارد؛ ولی متأسفانه عملاً فقها از مبحث حسن و قبح بهره چندانی نمی ­برند. به همین دلیل است که حداقل های فرامتنی از تجدید تجربه اعتزال سخن می­ رانند.

در مقابل، از دیدگاه نظریه همروی و نواندیشی دینی، نقطه ضعف حداقلی ها- روشنفکران دینی- آن است که خود را از ادله متنی در امور اجتماعی (و از فقه سیاسی) بی­ نیاز می دانند. در نظریه همروی، راه رجوع به ادله درون دینی باز است؛ خواه دین به مسئله مورد نظر به شکل وسیع بپردازد، یا راهبردهای کلی ارائه کرده، بقیه امور را به عقل بشری واگذار کرده باشد. ادله فرامتنی و برون دینی بر ادله متنی و درون دینی تقدم رتبی دارند؛ و بنابراین در صورتی که استدلال و برهان تام عقلی بر موضوعات اجتماعی وجود داشته باشد، بر جمله ادله نقلی تقدم خواهد داشت. اما تمام سخن در این است که – لااقل در پاره ای موارد- ادله فرامتنی فصل الخطاب نیستند؛ و بنابراین راه رجوع به ادله متنی در این گونه موارد باز می­ماند. نگارنده در راستای این ادعا، به نقد نظریه وکالت (مهدی حائری)، نقد نظریه حکومت دموکراتیک دینی (عبدالکریم سروش)، هرمنوتیک دینی (محمد مجتهد شبستری) و سکولاریسم (مصطفی ملکیان) پرداخته است. (حقیقت، ۱۳۸۹)

نظریه همروی، که نگارنده دنبال می کند، بدون تردید در گفتمان نواندیشی دینی، و نه روشنفکری دینی، قرار می‌گیرد. نظریه همروی به شکل خلاصه در چهار سطح قابلیت طرح دارد: همروی روش های معرفتی همچون عقل و نقل، تعامل متن­ گرایی و زمینه­ گرایی (به عنوان بحثی روش­ شناسانه)، تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (در حوزه اندیشه سیاسی اسلام)، و تعامل سنت و تجدد (در باب نسبت سنت و دین ما با مدرنیته) است. بر اساس سه تفاوتی که بین دو گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی بیان شد، نظریه همروی به شکل تعاملی به دین و عقلانیت می­ نگرد؛ فقه سیاسی برایش اعتبار فی الجمله دارد؛ و با سکولاریسم مرزبندی می کند. در حوزه بحث انتظار از دین، برخی حداکثری­ اند، و برخی حداقلی. حداقلی‌ها انتظار حداقلی از دین- مبدأ و معاد- دارند. برعکس، حداکثری‌ها مدعی­اند دین تکلیف همه حوزه­ ها، اعم از مسائل سیاسی و اجتماعی، را مشخص کرده است. نظریه همروی چون به اعتبار فی­ الجمله فقه سیاسی اعتقاد دارد، بینابین نظریه حداقلی و حداکثری قرار می گیرد. روشنفکری دینی فقه سیاسی و اجتماعی را به دلیل تاریخی بودن معتبر نمی‌داند؛ اما نظریه همروی نمی تواند نسبت به اوامر و نواهی شارع مقدس در امور سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت باشد. برخی از احکام فقهی فرازمانی و فرامکانی هستند؛ و خداوند اراده کرده همه جوامع در طول تاریخ به آنها پایبند باشند. به طور مثال، مسائلی که به سعادت انسان‌ها مربوط می شود، محدودیت زمانی و مکانی نمی شناسند. نواندیشی دینی و نظریه همروی ظرفیت‌هایی در فقه می‌بینند که آن را برای انسان امروزین موجه و قابل قبول می سازد. این کار امری لازم برای جذب جوانان و جلوگیری از دین‌گریزی آن‌ها محسوب می شود (حقیقت، ۱۳۹۲). در مقابل، قرائت‌های خشن و اقتدارگرا از دین با عقل بشر ناسازگارند و موجب دین گریزی می شوند. البته، در بین قرائت‌های سنتی از دین هم نظریه­ های اقتدارگرایانه وجود دارند، و هم نظریه های غیراقتدارگرایانه. رسالتی که نواندیشی دینی بر دوش خود احساس می کند این است که به شکل سلبی برخی قرائت‌های سنتی اقتدارگرایانه را نقد کند؛ و به شکل ایجابی قرائتی عقل‌باور و مردم‌سالار از دین به دست دهد. هدف نواندیشی دینی تحمیل مفاهیم مدرن به سنت نیست؛ بلکه مدعا این است که اسلام به خودی خود مردم سالار و ضداقتدارگرایی است. دامان دین از اقتدارگرایی، خشونت و ضدیت با عقلانیت و حقوق بشر منزه است. بر اساس «ظرفیت سنجی مفاهیم مدرن»، می­ توان مفاهیم مدرن را به سنت عرضه کرد؛ و میزان برتافتن این گونه مفاهیم از دیدگاه سنت و دین را ارزیابی نمود. (حقیقت، ۱۳۸۶)

همان گونه که اشاره شد، نظریه همروی و نواندیشی دینی در نقاط مختلف با هم اشتراک دارند؛ و در واقع، همروی به عنوان یک رویکرد[۱] و یک نظریه[۲] می تواند در گفتمان نواندیشی دینی مطرح باشد. به نظر می رسد توفیق این دو در گرو نقد دو رویکرد حداکثری و حداقلی نسبت به دین است. رویکرد حداکثری که در صدد است همه انتظارات بشر را در متون دینی جستجو نماید از موضوع مقاله حاضر خارج است؛ اما رویکرد حداقلی که در بین روشنفکران دینی سابقه­ دار و پر­طرفدار است، همسایه نواندیشی دینی است، هرچند با آن تفاوت‌هایی نیز دارد. یکی از مسائل مهم در رویکرد نواندیشی دینی در نقادی دو رویکرد حداکثری و حداقلی به دین، قلمرو عقل انسانی است. عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسنده، و از دیدگاه حداکثری ناخودبسنده است. از دیدگاه حداکثری، انسان موجودی غایت‌مدار، مرکب از جسم و روح، دارای دو نوع نیازهای مادی و روحی یا معنوی است؛ و کمال او در تأمین نیازهای اخیر وی ریشه دارد. از سوی دیگر، عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهای روحی و متعالی خود و تأمین آنها نیست؛ و از این‌رو، نیاز به راهنما دارد. یکی دیگر از نقاط اختلاف دو رویکرد حداقلی و حداکثری در مسئله تفسیر دین خود را نشان می دهد. حداکثری‌ها بر اساس مرجعیت انحصاری دین بر این باورند که با وجود تفسیرپذیری دین و متون دینی، تنها یکی از تفاسیر و برداشت‌ها معتبر و قابل استناد است. مخالفان مرجعیت انحصاری دین با استناد به تکثر برداشت ها و تفاسیر موجود از متون دینی، به عنوان یک واقعیت انکارناشدنی در تاریخ اندیشه دینی، بر عدم امکان مرجعیت رسمی و انحصاری برای فهم دین استدلال می‌کنند. از دیدگاه کثرت‌گرایان، حذف این تکثر و بازگرداندن آنها به وحدت نه ممکن است، و نه مطلوب.

در مجموع، باید گفت نواندیشی دینی و روشنفکری دینی دارای نقاط اشتراک زیادی هستند، و به همین جهت است که در مقابل گفتمان هایی همانند گفتمان (فقهای) سنتی و سنت گرایی در یک جبهه قرار می گیرند. اما از سویی دیگر، امروزه تفاوت­ های زیادی بین دو گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی مشاهده می­ شود. مهم ترین این موارد را در معنای عقل، اعتبار یا عدم اعتبار فقه سیاسی، و مبحث سکولاریسم باید جستجو نمود. نظریه همروی که در زیرمجموعه گفتمان نواندیشی دینی قرار می گیرد، دیدگاهی بینابینی نسبت به رویکرد حداکثری و رویکرد حداقلی به دین دارد.

منابع

– حقیقت، سید صادق (تابستان ۱۳۸۶)، “ظرفیت­ سنجی مفاهیم سیاسی مدرن”، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۳۸٫

– ———– (اسفند ۱۳۸۹)، «نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی»، ارائه شده به همایش “نواندیشی دینی”، قم.

– ————  (آذر- اسفند ۹۲)، “همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی”، آیینه پژوهش، ش ۱۴۳- ۱۴۴٫

– سروش، عبدالکریم (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸)، «فقه در ترازو»، کیان، ش ۴۶٫

– ———— (مرداد و شهریور ۱۳۷۴)، «معنا و مبناى سکولاریزم»، کیان، ش ۲۶٫

– ملکیان، مصطفی  (۱۳۷۹)، «روشنفکری تجدد و دینداری، مجله اندیشه حوزه، ش ۲۴٫

 

[۱] . approach

[۲] . theory

 منبع: سایت مکتب مفید

منتشر شده در اندیشه
بازگشت به بالا